Restauratie kerk Vierpolders

VIERPOLDERS ā€“ De kerk in Vierpolders verkeert in een slechte staat van onderhoud. Een rijkssubsidie moet restauratie mogelijk maken.

De toren is in het bezit van de gemeente Brielle. Dit deel van de kerk is er redelijk aan toe, maar veroorzaakt schade aan het verdere gebouw. De kosten voor de restauratie van de toren zijn voor rekening van de gemeente.

Inmiddels is een subsidieaanvraag ingediend. Naar verwachting kan een bedrag van bijna 30.000 euro worden toegekend. Het resterende bedrag van bijna 80.000 euro betaalt de gemeente.

Bij een afwijzing zullen de restauratiewerkzaamheden niet worden uitgevoerd. In 2012 wordt dan opnieuw een subsidieaanvraag ingediend.