Samen Doen uitvoering

De gemeenteraad trekt dit jaar bijna 25.000 euro uit voor burgerinitiatieven. Inwoners kunnen hun eigen ideeën realiseren.

Het gaat in 2016 om de volgende initiatieven vanuit het traject Samen Doen: duurzame energie, aanpak zwerfafval, men- en ruiterpaden en Store 5. Onder het motto ‘Samen Doen’ is begin dit jaar onder regie van de gemeente een burgerparticipatietraject gestart. Iedereen kon tijdens openbare bijeenkomsten met ideeën komen. Verschillende initiatieven zijn door inwoners bedacht en opgepakt. De maand april is ingezet voor gesprekken met de initiatienemers over vervolgstappen en mogelijke ambtelijke en financiële investering vanuit de gemeente.

Burgerparticipatie is een agendapunt van het collegeprogramma 2015-2018. De vrijwilligersinzet, betrokkenheid van burgers tot elkaar en de gemeente wordt tijdens Samen Doen vergroot en de kracht van de samenleving versterkt.