Samenvoeging afwachten is geen optie

Westvoorne staat niet te springen om een op handen zijnde herindeling op Voorne. De meerderheid van de politieke partijen wil liever de samenwerking tussen de gemeenten verbeteren.

Onafhankelijk

De Westvoornse politiek maakte dit standpunt maandagavond kenbaar aan waarnemend burgemeester Erik van Heijningen van Hellevoetsluis. Formeel kwam hij kennismaken, maar de bestuurlijke toekomst op het eiland bleek het enige gespreksonderwerp. De burgemeester onderzoekt in opdracht van de Hellevoetse raadsleden een eventuele samenvoeging. Zijn onderzoek valt samen met de lokale en de regionale bestuurkrachtmetingen op Voorne-Putten. Nog dit najaar moet meer duidelijkheid bestaan over de bestuurlijke toekomst van het eiland. ‘Ik wil een goed gesprek aangaan op basis van feiten,’ benadrukte van Heijiningen. ‘Ik ben onafhankelijk.’

Langzaam

De meerderheid van de gemeenteraad voelt vooralsnog niets voor een samenvoeging op Voorne. Gemeentebelangen Westvoorne wil zeker de komende vier jaar geen gemeentelijke herindeling. ‘Laten we eerst kijken hoe de samenwerking op ambtelijk niveau beter kan. Het bestuurlijke komt veel later,’ aldus fractievoorzitter Bert Heijndijk. Partij Westvoorne, CDA, PvdA en D66 waren het op dit punt met hem eens. Herindeling moet een heel langzaam en zorgvuldig proces zijn.  Alleen de VVD gaf al aan voor een eventuele samenvoeging te zijn. Mits die voordelen voor de burger oplevert. De liberalen willen de discussie opstarten.

Buitenspel

Tijdens het bezoek speelden eerdere ergernissen een grote rol. Bert Heijndijk refereerde aan de voortvarendheid waarmee de buurgemeente vorig jaar plotseling het samenvoegingproces op Voorne in gang heeft gezet. ‘Ik wil niet dat Hellevoetsluis over ons regeert. Het is een kwalijke zaak dat Brielle en Westvoorne eerst buitenspel zijn gezet.’ Ook het feit dat juist de gemeente Hellevoetsluis op het gebied van samenwerking vaak afhaakt, zoals het shared service center, wordt in Westvoorne niet in dank afgenomen. ‘De werkwijze van Hellevoetsluis maakt herindeling op Voorne nu niet mogelijk,’ aldus D66’er Peter van der Noll.

Leiding

Van Heijningen is zich van de voorgeschiedenis bewust. Maar, alle gemeenten hebben te maken hebben met grote ontwikkelingen. Het Rijk zet in op grotere gemeenten en ze krijgen complexe taken opgelegd. ’Je kunt dit niet meer alleen.’ Voorne moet hoe dan ook kijken hoe het bestuurlijk verder moet. Waar staan we? Op welke schaal moeten we verder? Voor hoe lang? Moeten we uiteindelijk beter samenwerken of samenvoegen? Hij waarschuwde dat als er geen discussie op gang komt van hogerhand wordt ingegrepen. Dan is er over een paar jaar één gemeente op Voorne-Putten.