Sanering Noordermeer

Raadslid en tuinder Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) wil zijn glas aan de Blindeweg en Langeweg in Rockanje opruimen. De oppositie zet vraagtekens bij het voorstel.

  VVD-raadslid Maarten Vinke zet echter vraagtekens bij het voorstel

Noordermeer en zijn vader ruimen hun glas aan de Blindeweg en Langeweg  op. In plaats daarvan mogen ze drie woningen bouwen. Het PW-raadslid gaat verder met zijn bedrijf op open grond, zonder glas. Aan de Langeweg blijft 300 vierkante meter glas staan. Dat is teeltondersteunend glas voor het opkweken of verpotten van plantjes. ,,Het gaat om slechts twee procent van het huidige aantal,” legt Noordermeer uit. ,,Ik heb dat nodig voor mijn bedrijfsvoering.” Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage. Als dat rond is kan de sloop beginnen. Met deze oplossing volgt Noordermeer een andere koers dan collega-tuinders. Bijna alle gesaneerde glastuinbouwbedrijven in Westvoorne zijn geheel gestopt. Een paar zijn verhuisd. Noordermeer kiest er juist voor om in de buitenlucht verder te gaan.

VVD-raadslid Maarten Vinke zet echter vraagtekens bij het voorstel. Hij vraagt zich af waarom moet worden afgeweken van de gangbare gang van zaken. In het bestemmingsplan voor het Landelijk Gebied Westvoorne is opgenomen dat ondersteunend glas voor agrarische bedrijven niet meer dan 100 vierkante meter mag bedragen. Hij constateert dat het voorstel voor Noordermeer ‘passend’ is gemaakt. Zo ontstaat wat betreft Vinke willekeur. Een ongewenste situatie. Hij ziet niet in waarom er wordt opgerekt naar 300 vierkante meter. ,,Gaan we dan de volgende keer naar 500? Dat willen we niet.”

Het dagelijks bestuur van de gemeente geeft aan dat er geen sprake is van een uitzonderingssituatie, maar van een ander uitgangspunt in de sanering van het glas. ,,We gaan niet buiten de regels,” aldus wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne). Een opkweekkas van 100 vierkante meter is niet meer van deze tijd. Sommige burgers hebben dat al als hobbykas. Ook fractievoorzitter Emma van Blom van Partij Westvoorne is blij met de oplossing. Kleine agrarische bedrijven als deze passen volgens van Blom goed in het gebied Stuifakker. In de polder zaten vroeger veel kleine tuinderijen. Het glas dat aan de Langeweg blijf staan is noodzakelijk. ,,Dit garandeert dat het bedrijf levensvatbaar is en het gebied open blijft.”