Seeburg Tisch

Pas na zeventig jaar is een geheim wapen van de Duitse bezetter voor iedereen te bekijken. Bezoekers van de Biberkunker kunnen in het oorlogsherdenkingsjaar 2015 voor het eerst zien hoe de Luftwaffe in Oostvoorne geallieerde vliegtuigen opspoorde.

Twee lampjes op een landkaart verspringen steeds. Een groen lampje, de Duisters, komt steeds dichter bij een rood lampje, de geallieerden. ‘We simuleren zo een gevecht,’ aldus technisch vrijwilliger Jan Hoekman. Bijna een jaar lang werkte hij aan de hand van overgebleven tekeningen en foto’s aan de reconstructie van de Seeburg Tisch. Het is nu de enige werkende tafel in de wereld.

In de oorlogsjaren stonden er zelfs twee exemplaren in dezelfde ruimte in de bunker als nu. Via radarantennes, die ook in Oostvoorne stonden, spoorden de Duitsers geallieerde vliegtuigen vanuit Engeland op. In de Biberbunker werden de gegevens verzameld. De Jagdleitoffizier leidde vanaf de Seeburg Tisch, een codenaam, het gevecht. ‘We weten helaas niet hoe het systeem precies werkte, omdat  de geallieerden na de bevrijding het nodige materiaal hebben meegenomen.’ Ook was het technisch niet mogelijk om de tafel exact na te maken.

Het oorlogsverhaal gaat met de Seeburg Tisch veel meer leven. Ook lopen bezoekers sinds dit jaar niet meer onder de felle tl-balken, maar onder de originele schemerige bunker lampen. Net als ooit de Luftwaffe. ‘Het is een apart sfeertje,’ vindt voorzitter Wim Langendoen van de Stichting Biberbunker.

De Seeburg Tisch is alleen tijdens rondleidingen door de Biberbunker te bezoeken. Dit jaar zijn die op de zondagen 17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 juli, 23 augustus en 20 september. Aanvang: 13.30 uur. Op woensdag 22 juli en 12 augustus begint ’s avonds om 19.30 uur een rondleiding. De entree is 7 euro voor volwassen en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar, inclusief koffie, thee of fris. Opgave bij Wim Langendoen: 0181-484648.