Sluiting Nieuwe Poort

De kinderen van de Nieuwe Poort moeten vanaf volgend schooljaar naar sbo De Windroos in Hellevoetsluis. Het speciaal basisonderwijs vertrekt op 1 augustus uit Brielle. Dinsdag stemde de gemeenteraad schoorvoetend in met de sluiting van de school aan de Brigittenweg.

Onderwijsgroep PRIMO vindt 35 leerlingen te weinig om de Nieuwe Poort open te kunnen houden. Ongeveer twintig daarvan komen uit Brielle. Voor PRIMO is een school met dat aantal te kwetsbaar en te kostbaar. Het onderwijsaanbod zou verbeteren als het speciaal basisonderwijs op één locatie op Voorne gevestigd is.De gemeente Brielle maakte deze week de sluiting van de nieuwe Poort definitief door het Brinnummer op te heffen.

Het besluit viel niet zonder slag of stoot. Ouders maakten zich zorgen om hun kind en wilden dat de school voor deze kwetsbare groep bleef bestaan. In 2011 tekenden bijna 2000 sympathisanten een petitie ter voorkoming van sluiting van de Nieuwe Poort. Het huidige pand in de binnenstad van Brielle verkeert echter in slechte staat van onderhoud. De gemeente had geld voor nieuwbouw gereserveerd. PRIMO kon niet garanderen dat ze de komende jaren met hetzelfde aantal leerlingen daarvan gebruik zouden maken. ,,We gaan natuurlijk niet voor één of twee jaar een miljoenengebouw neerzetten,’’ benadrukte wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) nog eens. Hij denkt ook dat de onderwijskwaliteit op één locatie verbetert. Belangrijk voor hem is bovendien het draagvlak. Inmiddels zijn de medezeggenschapsraden van de Nieuwe Poort als de Windroos akkoord met de fusie. Evenals de Raad van Toezicht van PRIMO.

Oppositiepartij PvdA stemde schoorvoetend in.  PvdA-fractievoorzitter Bert van Ravenhorst gaf wel aan dat PRIMO heeft aangestuurd op een fusie. Handreikingen van de gemeente zijn genegeerd. Een school met dit aantal leerlingen is onhoudbaar. ,,We kunnen nu niet anders dan instemmen, maar dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs.’’

De SP beaamde dat er sprake is van een ,,sterfhuisconstructie’’.  Twee jaar geleden zaten er nog ongeveer tachtig leerlingen op de Nieuwe Poort. De partij stemde echter niet in met de sluiting van de Nieuwe Poort. ,,Waarom zijn alternatieven voor de fusie niet onderzocht?,’’ merkte raadslid Diana van Bennekom fel op. Zij vindt dat de politiek nooit een goede discussie heeft gevoerd, maar heeft afgewacht tot het voorstel tot sluiting. ,,Nu moeten de leerlingen van de Nieuwe Poort plaatsmaken voor kinderen van de Meester Eewoutschool die in hun oude schoolgebouw wel wachten op een nieuwe school.’’ Ook raadslid Tijmen Zaal (OLP) ging niet akkoord. Hij vindt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de zittende leerlingen. PRIMO had ze de kans moeten geven in Brielle hun school af te maken.