Snel nieuwe accommodaties

De voetbalverenigingen en hockeyclub in Westvoorne kunnen binnenkort een concreet voorstel voor vervanging van hun verouderde accommodaties verwachten. De gemeenteraad heeft bepaald dat de gemeente volgend jaar geld moet vrijmaken voor nieuwbouw.

De clubs in Oostvoorne en Rockanje klagen al langer over de slechte staat van hun onderkomen. De opstallen van OVV, VV Rockanje en hockeyclub Forcial zijn verouderd. De toplaag van het kunstgrasveld van Forcial moet vervangen worden. Ook de voltallige Westvoornse gemeenteraad vindt verder uitstel van de nieuwbouw niet gewenst.
De raadsleden hebben afgedwongen dat het dagelijks bestuur van de kustgemeente snel met een concreet plan komt. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente moet in de begroting van 2018 een bedrag reserveren. De gemeenteraad verwacht wel iets terug van de sportverenigingen, zoals het zoeken naar sponsors.