Speelruimteplan

De gemeente Westvoorne komt met een plan voor speelplaatsen. Het huidige aanbod voldoet niet meer aan de behoefte van de jonge inwoners.

De gemeente heeft zo’n veertig speelplaatsen. Een aantal inwoners van Westvoorne heeft dit jaar aangegeven dat de speeltuin in hun buurt niet meer voldoet aan de samenstelling van de wijk. De afgelopen jaren zijn speeltuinen aangelegd of heringericht zonder dat hieraan beleid ten grondslag lag. De gemeenteraad gaat uitgangspunten vaststellen voor de eventuele herinrichting van speelplaatsen,  vervanging van speelelementen en aanleg van nieuwe speeltuinen.  Er wordt bij aanleg van nieuwe speeltuinen ingezet op ‘natuurlijk spelen’ en het gebruik van natuurlijke materialen. Het plan richt zich vooral op de bebouwde kom van Westvoorne.

Het nieuwe speelruimteplan moet in het voorjaar van 2017 gereed zijn. Jongeren worden bij de totstandkoming van het plan betrokken. Ook wordt met de jeugdraad en bewoners rondom de huidige speelplaatsen en vitaliteitstuin in Oostvoorne gesproken.