Sportnota 2014-2020 Westvoorne

Sportverenigingen moeten de komende jaren minder afhankelijk van de gemeente worden.  Dit is één van de uitgangspunten in de nota ‘Westvoorne verenigd in sport en bewegen 2014-2020’.

Het document is bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met sport. Zij moeten weten wat ze aan de gemeente hebben en waar ze aan toe zijn.  Inwoners kunnen voor sport bij verenigingen terecht. De gemeente spreekt de clubs steeds meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Wel wil de gemeente hierbij helpen en steunt bijvoorbeeld verenigingen die kampen met een tekort aan vrijwilligers. Ook de bevolkingskrimp speelt mee. Clubs moeten meer met elkaar samenwerken en zich meer richten op ouderen. Bovendien komt er dit jaar een sportoverleg waarin de verenigingen, scholen en het jongerenwerk zitten. Die groep komt minimaal één keer per jaar bijeen. De nota gaat daarnaast in op de accommodaties en sporten in de buitenruimte die niet in verenigingsverband worden beoefend, zoals fietsen, wandelen, surfen en vissen.

Donderdag 6 februari bespreekt de Westvoornse politiek de sportnota.