Sportzalen Maerlant College

BRIELLE – De gemeente Brielle blijft mogelijk eigenaar van de sportzalen van het nieuwe Maerlant College. Onderwijsgroep Galilei vindt het beheer en de exploitatie te risicovol.

De gemeente wilde het alle nieuwe schoolgebouwen in de wijk Nieuwland-Oost aan het schoolbestuur overdragen. Galilei heeft het dagelijks bestuur echter laten weten niet bereid te zijn om het juridisch eigendom van de binnensportaccommodatie op zich te nemen. De voorziening is te groot voor enkel het Maerlant College en Praktijk College Brielle. Buiten schooltijd zijn de zaaldelen bovendien beschikbaar voor sportverenigingen. Het schoolbestuur verwachte veel hogere kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak en inzet van personeel dan bij de huidige sportzalen van het Maerlant College. Galilei acht verhuur aan derden bovendien geen kerntaak voor het onderwijs.

Als de sportzalen niet worden overgedragen aan het schoolbestuur blijven ze in eigendom en beheer bij de gemeente. Dit heeft voor- en nadelen. Momenteel overlegt het dagelijks bestuur met Galilei en onderzoekt de financiële en organisatorische consequenties.

Het aankomend schooljaar begint echter in Nieuwland-Oost. De inrichting van de gymzalen is al aan de orde. Voor een deel wordt gebruik gemaakt van de huidige spuilen van de gymnastieklokalen van het Maerlant College. Het grootste deel moet echter nieuw worden aangeschaft. Dit kost de nieuwe eigenaar 126.600 euro. Voorlopig draait de gemeente hiervoor op. Het schoolbestuur betaalt wel eenmalig ruim 25.000 euro voor de inrichting en straks jaarlijks 84.000 euro voor het gebruik van de sportzalen. Indien het besluit wordt genomen dat de sportzalen, als vervangende nieuwbouw, toch in eigendom worden overgedragen aan Galilei, worden de kosten van inrichting verrekend met het schoolbestuur.

Alle politieke partijen staan achter het voorstel.