Start voetbalaccomodaties

De aanpak van de verouderde accommodaties van de voetbalclubs in Oostvoorne en
Rockanje komt een stap dichterbij. De gemeente Westvoorne maakt volgend jaar een
plan van aanpak.

De opstallen van de voetbalclubs in Westvoorne zijn verouderd. Besloten is de
voetbalaccommodaties in Oostvoorne en Rockanje toekomstbestendig te maken. Op
dit moment is nog niet bekend hoe dit het beste kan gebeuren. Door renovatie of
nieuwbouw? Ook is nog niet duidelijk of verplaatsing aan de orde is of een combinatie
met andere functies.
Eerst moet het duidelijk zijn of er gekozen wordt voor renovatie of nieuwbouw. Dat is
nodig voor de vervolgstappen en bijbehorende financiƫn. Het dagelijks bestuur van
de kustgemeente trekt 60.000 euro uit voor de voorbereidingen. Dit bedrag wordt
vooral ingezet voor de inhuur van externen. De voetbalverenigingen zullen bij de
voorbereiding betrokken worden. De Westvoornse politieke partijen bespreken
donderdag 11 januari het voorstel. Dinsdag 23 januari nemen ze een definitief besluit
over het plan van aanpak.