Start voetbalaccomodaties

De aanpak van de verouderde accommodaties van de voetbalclubs in Oostvoorne en Rockanje komt een stap dichterbij. De gemeente Westvoorne maakt volgend jaar een plan van aanpak.


De opstallen van de voetbalclubs in Westvoorne zijn verouderd. Besloten is de voetbalaccommodaties in Oostvoorne en Rockanje toekomstbestendig te maken. Op dit moment is nog niet bekend hoe dit het beste kan gebeuren. Door renovatie of nieuwbouw? Ook is nog niet duidelijk of verplaatsing aan de orde is of een combinatie met andere functies.
Eerst moet het duidelijk zijn of er gekozen wordt voor renovatie of nieuwbouw. Dat is nodig voor de vervolgstappen en bijbehorende financiën. Het dagelijks bestuur van de kustgemeente trekt 60.000 euro uit voor de voorbereidingen. Dit bedrag wordt vooral ingezet voor de inhuur van externen. De voetbalverenigingen zullen bij de voorbereiding betrokken worden. De Westvoornse politieke partijen bespreken donderdag 11 januari het voorstel. Dinsdag 23 januari nemen ze een definitief besluit over het plan van aanpak.