Succesvolle presentatie intensiveringsgebied werkgroep ‘Zorgen om Tinte’

‘Een groot succes’, zo noemde Emma van Blom de eerste door de werkgroep ‘Zorgen om Tinte’ georganiseerde informatieavond over het glasintensiveringsgebied.

Doel van de bijeenkomst van vorige week woensdag in het plaatselijke verenigingsgebouw aan de Strypsedijk was om door middel van een plankaart, slides en luchtfoto’s de hoeveelheid aanwezig glas en de uitbreidingsmogelijkheden van tuinders op grond van de huidige regelgeving uiteen te zetten.

Visie Urbland: ‘de getallen deugen niet’
Oud-raadslid mevr. Van Blom legde aan de ongeveer tachtig aanwezigen tijdens het eerste deel van de presentatie uit dat in het huidige bestemmingsplan wordt uitgegaan van bepaalde regels met betrekking tot het glas. Het tweede deel ging over wat er precies gaat veranderen indien de visie van DN Urbland verder ontwikkeld gaat worden. In de ‘Gebiedsvisie Tinte’ van april 2008’ zijn de uitgangspunten voor een nieuw te ontwikkelen plan voor het intensiveringsgebied vastgelegd. ‘Hoewel de optelsom van de getallen natuurlijk klopt, deugen zij, volgens ons, niet als uitgangspunt’, aldus mevr. Van Blom. ‘Uit het haalbaarheidsonderzoek (september 2008, red.) is gebleken dat de kosten voor de uitvoering van het plan bijzonder hoog zijn’. De gebiedsvisie van 6 november 2008 toonde daarna aan dat er onvoldoende middelen zijn voor de sanering van het glas uit het buitengebied. ‘De doelomschrijving is aangepast en het doel is nu het tot stand brengen van een vernieuwd landschap geworden. In dit nieuwe landschap komt een uitbreiding van 30 of 55 ha glas en er komen mogelijk tussen de 33 en 49 bouwkavels van ongeveer 3000 m2 voor woningen’.

Financiering glasbeleid: ‘een zeer riskante investering’
‘De grote vraag is nu natuurlijk ‘is een dergelijke massale verplaatsing en uitbreiding van glas en de uitgifte van al die bouwkavels wel noodzakelijk?’ Wanneer we naar de sanering van het glas uit het buitengebied kijken, is het duidelijk dat dit niet het geval is’, benadrukte mevr. Van Blom na de uiteenzetting van de huidige situatie en de uitgangspunten voor het nieuwe plan. De Ruimte-voor-Ruimteregeling blijkt een doeltreffend saneringsmiddel te zijn. In totaal is er volgens ‘Zorgen om Tinte’ ook al een uitbreidingsruimte van 33.6 ha glas, zonder dat voor de financiering daarvan woningen gebouwd en het gebied gereconstrueerd hoeven te worden. De Tintese presentatrice concludeerde daarom: ‘de hele, volgens ons zeer riskante investering van 39 miljoen voor een uitbreiding van 30 ha glas is niet nodig, omdat er nu al zonder meer 28,6 ha gerealiseerd kan worden en met wat onderhandelingen nog 5 ha meer’. Na de presentatie was er volop mogelijkheid tot het stellen van vragen. Voornamelijk wilden de aanwezigen weten wat hun persoonlijke consequenties zouden kunnen zijn.
Cees Swieb, Joop Braat, Ed Luthart, Wies de Boer, Len Edzes, Jan van de Sande en Rien Huisman van de werkgroep ‘Zorgen om Tinte’ kunnen terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst. Vanavond, woensdag 19 november, houdt de gemeente Westvoorne een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie om 20.00 uur in ’t Wapen van Marion te Oostvoorne.

Voor meer informatie kunt terecht bij Emma van Blom (411150 of emmavanblom@xs4all.nl)