Tekort aan parkeerplaatsen dorpscentra

In de dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje is er een tekort aan bijna tweehonderd parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur zoekt naar oplossingen voor de groeiende problematiek.

 

Gedrag

Door de toename van het aantal winkels en auto’s is de parkeerdruk in de loop der jaren in de dorpscentra toegenomen. Ook het gedrag van de parkeerders laat soms te wensen over; personeel parkeert voor de zaak en buitenlandse werknemers laten hun voertuigen dagenlang staan.

De gemeente heeft berekend dat Oostvoorne nu al honderd parkeerplaatsen tekort komt en Rockanje 85. Er zijn nog mogelijkheden voor de uitbreiding van de detailhandel. Zo kunnen in de nabije toekomst percelen met een woning worden ingericht met een winkel of horecagelegenheid. Alleen aan de Raadhuislaan is er dankzij de herinrichting sprake van een overschot aan parkeerplaatsen.

 

Enquête

De gemeente hield in oktober 2011 met het Ondernemersplatform Westvoorne (OPW) een enquête onder 360 bewoners en winkeliers in de twee centra. Iets meer dan dertig procent van de formulieren kwam ingevuld terug. De helft geeft aan altijd bij het eigen pand te kunnen parkeren. Ruim een kwart vindt binnen een afstand van honderd meter een plaatsje voor de auto.

Op vrijdagavond en zaterdag is het in beide dorpen moeilijk om te parkeren. Dit geldt ook voor de weekmarktdagen, het zomerseizoen en evenementen. In Rockanje is de aanleg van de parkeerplaatsen een verbetering. Het sluiten van de parkeerplaats bij de Rabobank is echter weer een verslechtering.

 

Tijdelijk

Eén van de oplossingen voor de parkeerproblematiek waar het dagelijks bestuur aan denkt is het instellen van een blauwe zone. In Oostvoorne is er een meerderheid voor de invoering voor een beperkt aantal wegen. In Rockanje zijn de bewoners en winkeliers geen voorstander van een blauwe zone rondom het Dorpsplein. Uit de enquête bleek bovendien dat bijna iedereen tegen betaald parkeren is.

Iets meer dan de helft van de geïnterviewden vindt dat er parkeerplaatsen op loopafstand bij moeten komen. Desnoods op tijdelijke locaties, zoals De Ruy in Oostvoorne en de oude gemeentewerf in Rockanje. Het merendeel van de ondernemers wil bij een eventuele uitbreiding van hun bedrijf nieuwe parkeerplaatsen bij het pand.

 

Bewonersavond

Op dinsdag 7 februari informeert het dagelijks bestuur de politiek over de parkeerproblematiek en de keuzes die gemaakt moeten worden. Na de behandeling door de gemeenteraad komt er een bewonersavond.