Tendentieuze berichtgeving strandhuisjes

Rockanje – De komst van de strandhuisjes in Rockanje is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft vorige week het bestemmingsplan Zeegebied goedgekeurd. Het college van B en W kan verder met het ontwikkelen van de plannen. Ook de critici zitten niet stil.

Het onlangs opgerichte actiecomité Strandhuizen NEE presenteerde tijdens de raadsvergadering een pamflet. Daar staan de nadelige gevolgen van de strandhuisjes op. ‘Het strand zal nooit meer hetzelfde zijn’, sprak actievoerder Sandor Bosch. Hij vindt het plan een inbreuk op de natuur en heeft bezwaren tegen de financiële risico’s. Met de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de huisjes bindt de raad zichzelf volgens hem de handen op de rug.

Wethouder Ies Klok (D66) typeerde de kritiek als ‘tendentieuze berichtgeving’. Er komen gedurende een deel van het jaar maximaal 77 strandhuisjes. Zonder honderden palen. Auto’s van de recreanten zijn niet op het strand toegestaan. Klok vervolgde: ‘alles komt ten laste van de projectontwikkelaar.’ De actiegroep trekt het maximum aantal en de financiële risico’s toch in twijfel. ’77 Vinden wij op zich net zo erg als 100.’

De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 steunden de wethouder. Partij Westvoorne en de PvdA vrezen echter dat het moeilijk dan wel niet onmogelijk is om een grootschalig plan van projectontwikkelaars tegen te kunnen houden. Klok beloofde de gemeenteraad bij de keuze te betrekken. ‘Als ik dit niet doe dan is er een motie van wantrouwen geboren.’

Inmiddels zijn er drie ondernemers gekozen. Zij presenteren binnenkort hun strandhuisjes plannen aan de raadsleden en de inwoners. De wethouder gaat ook in gesprek met het actiecomité, dat heeft aangekondigd het pamflet te verspreiden.