Terugtrekken bezwaar windmolens

De gemeente Brielle gaat toch niet in beroep tegen de komst van acht windmolens in de verloren ruimte tussen de N15 en het Hartelkanaal. In februari stelde de gemeente beroep in, maar de Rotterdamse bestuursrechter gaf in een brief aan het dagelijks bestuur aan dat dit onmogelijk is.


Het windmolenproject valt onder de Crisis- en herstelwet, die op 31 maart 2010 is ingegaan. De regering wil hiermee projecten versnellen om de Nederlandse economie sterker te maken. Hieronder vallen ook maatregelen voor duurzaamheid, zoals windmolens. De wet houdt bovendien in dat overheden niet tegen een besluit van andere overheden in beroep kunnen gaan. De achterliggende gedachte is dat moet worden voorkomen dat de realisatie van de projecten vertraging oploopt.
Het dagelijks bestuur van Brielle betreurt het dat de gang naar de rechter niet langer mogelijk is. ,,Wij kunnen dus niet in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente Rotterdam. Overigens kunnen burgers en niet-overheden dat wel blijven doen,’’ legt wethouder Dick Verbeek (D66) uit.
Het is vaak onduidelijk welke projecten wel en niet onder de Crisis – en herstelwet vallen. Pas na de brief van de bestuursrechter werd het Brielle duidelijk dat het in beroep gaan tegen de windmolens geen zin had. Ondemocratisch wil wethouder Verbeek de hele gang van zaken ook weer niet noemen. ,,We hebben het hier over een wet die is aangenomen door de Kamer.’’
Het dagelijks bestuur geeft in een schriftelijke reactie naar de bestuursrechter aan het onwenselijk te blijven vinden dat er in de nabijheid van de Brielse vesting een windmolenpark wordt gerealiseerd. Ze stellen dat de turbines van honderd meter het cultuurhistorisch karakter van de binnenstad ernstig aantasten. Brielle heeft schootsvelden die open moeten blijven. De zichtbeleving vanuit de vestingstad wordt met de windmolens drastisch anders. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat windmolens meer geluidsoverlast veroorzaken dan vaak wordt aangenomen.
Van alle Brielse politieke partijen had alleen oppositiepartij SP bezwaar tegen het instellen van het beroep. De oppositiepartij vreesde dat Brielle het met deze argumenten niet zou gaan halen en vond de gang naar de rechter ‘zonde van het geld’. Op dinsdag 20 maart bespreekt de Brielse politiek het intrekken van het beroep.
Het is nog onduidelijk wanneer de windmolens worden geplaatst.