Toch tweede ingang Geuzenpark

Brielle – Wethouder Klaas Schipper (VVD) typeert de verkeersontsluiting van het sportcomplex Geuzenpark inmiddels als een “hoofdpijndossier”. Vorige maand sprak het merendeel van de Brielse politiek zich uit tegen een tweede toegang voor langzaam verkeer. Achteraf bleek dat er vorig jaar al was besloten dat die er wel degelijk komt.

De hoofdingang van het in aanbouw zijnde Geuzenpark komt aan De Nolle. Zowel politici als omwonenden waren in de veronderstelling dat er nog besloten moest worden over een tweede toegang voor fietsers en wandelaars aan de Vlaardingerhilseweg in Vierpolders. Alleen het PvdA raadslid Yvonne de Groot steunde de wethouder vorige maand in de commissievergadering Grondgebied.

Die beslissing voor het toegankelijke maken van de tweede toegang voor langzaam verkeer was achteraf eind juni 2010 al door de gemeenteraad genomen. Toen is het bestemmingsplan Geuzenpark vastgesteld. Wethouder Schipper betreurde het dat dit niet in het onlangs behandelde vergaderstuk over de verkeersontsluiting stond. Wel is nu pas besloten dat de voor langzaam verkeer bedoelde tweede toegang ook toegankelijk wordt voor calamiteitenverkeer.

Voorlopig voert het college van B en W ook de plannen voor de herinrichting van de Vlaardingerhilseweg voor fietsers niet uit. Zij willen eerst omliggende grond aankopen. Hierdoor kan de geplande rotonde op De Nolle, nabij het scholencomplex, veiliger voor fietsers worden gemaakt. Mogelijk komt er zelfs een fietspad op de oude trambaan, die parallel loopt aan de Vlaardingerhilseweg. Omwonenden zijn hoofdzakelijk tegen een tweede toegang vanwege de onveilige verkeerssituatie.