Toekomstvisie lokale economie

Op 8 december jl. heeft burgemeester De Jong in ’t Wapen van Marion in Oostvoorne uit handen van de voorzitter van het Economisch Platform Westvoorne, dhr. Jos Baeten, de scenariostudie ‘Een gezonde economische toekomst voor Westvoorne’ ontvangen.

De studie is een langetermijnvisie over de toekomst van de gemeente. Het rapport moet uiteindelijk meer duidelijkheid geven over de richting die de lokale economie moet opgaan.

Ontwikkeling stimuleren
Het Economisch platform, bestaande uit lokale ondernemers, mensen uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de gemeente, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam verzocht om een economische visie en daarbij behorende aanbevelingen voor besluitvorming te geven.
Ten eerste is er voor het opstellen van de studie gebruik gemaakt van bestaande literatuur, zoals gemeentelijke documenten en het rapport van de Rabobank ‘Met het oog op de toekomst’ uit 2005. Vervolgens zijn de onderzoekers zich in een eerste interviewronde gaan oriënteren. Daarna zijn de meningen gevraagd over door hen ontwikkelde groeiscenario’s. Uit interviews met de burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, fractievoorzitters van de politieke partijen, ondernemers, vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, verschillende maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van belangenorganisaties is gebleken dat het geen optie is om de huidige economische situatie te continueren.

Drie groeiscenario’s
In het opgestelde rapport worden een drietal scenario’s beschreven. De grootst mogelijke groeimogelijkheden voor de lokale economie zien de onderzoekers ontstaan als de gemeente zich in de toekomst meer als industrie-, luxe toerisme- en zorggemeente zal gaan profileren. Door ontwikkeling van de industrie zal Westvoorne ten eerste een groeigemeente moeten gaan worden. Ten tweede dient er geïnvesteerd te worden in luxe toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. In plaats van campings zullen er luxueuze hotels, vakantiehuizen en appartementen in de gemeente moeten komen. Bovendien is de directe leefomgeving ideaal voor senioren. Er zou daarom eveneens veel meer geïnvesteerd dienen te worden in zorginstanties, bejaardentehuizen, seniorenwoningen en ondersteunende diensten. De inkomsten worden dan verworven door het aanbieden van zorg en andere gerelateerde producten en diensten die specifiek op deze doelgroep gericht zijn.

Proactieve houding
Er is echter behoefte aan een duidelijk geformuleerde visie waarin wordt aangegeven waar wel en niet in de economie geïnvesteerd gaat worden. Volgens de rapporteurs liggen er veel kansen op versterking van de lokale ontwikkeling, maar die ontstaan niet vanzelf. Een ondernemende houding van de gemeente en ondernemers is een vereiste. Het beleid dat gerelateerd is aan een economische visie zal daarom proactief uitgewerkt moeten worden en de scenario’s nader gedefinieerd.
‘Het gemeentebestuur is enthousiast over de aangedragen ideeën en heeft inmiddels besloten om de visie serieus mee te nemen in haar discussie over de toekomst van Westvoorne’, concludeerde adviseur lokale economie van de Kamer van Koophandel Rotterdam Paul Oord.