TOPVoorne schrijft prangende brief aan Natuurmonumenten

Oostvoorne – TOPVoorne verzoekt het bestuur van Natuurmonumenten per brief om het standpunt over de strandhuisjes te heroverwegen. De belangenbehartiger van de toeristische en recreatieondernemers bekritiseert de manier waarop de vereniging de komst tegenhield.

 

Praktisch en pragmatisch

 De komst van strandhuisjes in Rockanje houdt de gemoederen al lang bezig. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Natuurmonumenten toeziet op de bescherming van het badstrand. De vereniging bewaakt de servituten (bepalingen) die de vroegere eigenaar, James van Hoey Smith, bij de verkoop meegaf. Natuurmonumenten vindt dat de huisjes hiermee in strijd zijn. ‘Met een enkele pennenstreek en gebaseerd op een gedateerd servituut bepaalt Natuurmonumenten de toekomst van toeristisch-recreatief ondernemend Rockanje,’’ stelt secretaris Suze de Vries in haar brief. ‘Van Hoey Smith was een praktisch en pragmatisch man. Een liefhebber van de natuur en de jacht, maar ook een Rockanjenaar en ondernemer die al in de jaren vijftig inzag dat recreatie en toerisme een positieve invloed hebben op mensen.’

 

Jaren vijftig

TOPVoorne geeft aan dat strandhuisjes bijdragen aan de economische ontwikkeling van Westvoorne. Meer dan een derde van de werkgelegenheid bevindt zich in de toeristische en recreatieve sector. De huisjes brengen jaarlijks tot 35.000 euro aan toeristenbelasting in de gemeentelijke kas. Suze de Vries vindt dat de servituten in goed overleg moeten worden afgekocht of afgeschaft, want tijden veranderen. ‘Het badstrand stond in de jaren vijftig vol met strandhuisjes. Er waren winkeltjes, een stoelenverhuurbedrijf, een verkleedgelegenheid en langs de duinenrij stonden strandpaviljoens. Er lagen honderden meters houten vlonders. Met toestemming van Natuurmonumenten zijn er intussen twee strandpleinen aangelegd en vijf vaste strandrestaurants gekomen, die met strandhuisjes een constructiever bestaan zullen leiden.‘

 

Brief

De Vries verwijt Natuurmonumenten wat betreft het besluit over de strandhuisjes ‘passiviteit en erg laat reageren’; terwijl hun betrokkenheid een aantal jaren geleden bij het opstellen van de gemeentelijke recreatienota al duidelijk was. TOP Voorne verwacht opnieuw problemen met Natuurmonumenten. ‘Vandaar dat we onze brief zo breed uitventen. Zo kunnen we al onze toekomstige plannen wel aan de wilgen hangen op het eiland. Wat mag er dan nog wel? Moeten we dan elke keer naar de rechter?’ TOP Voorne vindt dat met respect voor de natuur economische activiteiten met betrekking tot recreatie en toerisme mogelijk moeten zijn en blijven. De brief aan Natuurmonumenten is eind vorige week verstuurd.