TOPVoorne wil Provinciaal onderzoek naar servituten Westvoorne

Het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten (TOPVoorne) zet zich in voor economische activiteiten op toeristisch en recreatief gebied, met respect voor de natuur.De mogelijkheden die er wel en niet liggen moeten goed duidelijk zijn. Eind vorige week verstuurde de belangenbehartiger van meer dan 450 bedrijven en instellingen in de vrijetijdssector daarom een brief naar het bestuur van Natuurmonumenten.

 

Jaren vijftig

Uit het BING onderzoek bleek dat Natuurmonumenten toeziet op de bescherming van het badstrand in Rockanje. De vereniging concludeerde vervolgens dat de servituten die de vroegere eigenaar, James van Hoey Smith, bij de verkoop meegaf hiermee in strijd zijn. TOPVoorne secretaris Suze de Vries stelt:’ ‘hij was een natuur- en jachtliefhebber èn een ondernemer die inzag dat recreatie en toerisme een positieve invloed hebben op de bevolking.’  De Vries en voorzitter Albert Martinus schrijven aan Natuurmonumenten dat er in de jaren vijftig strandhuisjes, winkeltjes, strandpaviljoens en houten vlonders in Rockanje waren. Later zijn er strandpleinen en vaste strandrestaurants gekomen. Ze stellen dan ook voor om de servituten in goed overleg af te kopen of af te schaffen.

 

Toeristische toekomst

De belangenbehartiger van de vrijetijdssector meent dat de projectontwikkelaar een strandhuisjesplan heeft dat rekening houdt met de natuurlijke omgeving en (brand)veiligheid. ‘Strandhuisjes staan er van Den Helder tot aan Zeeuws-Vlaanderen, waar ze zeer gewild zijn en waar men ook nog van de natuur kan genieten.’ TOP Voorne bekritiseert de houding van de gemeente Westvoorne wat betreft de besluitvorming over de strandhuisjes. Ze vinden dat de communicatie richting de bevolking en andere belanghebbenden beter had gekund. ‘Passiviteit of erg laat reageren terwijl de betrokkenheid van Natuurmonumenten een aantal jaren geleden bij het opstellen van de gemeentelijke recreatienota significant was, is ook laakbaar,’ aldus Suze de Vries. ‘Wat mag er straks dan nog wel?’

 

Rogier van der Sande

Suze de Vries en Albert Martinus geven aan dat de Provincie ruim tien jaar geleden tijdens het opstellen van het Masterplan Recreatie en Toerisme beloofde een onderzoek in te stellen naar de vele servituten in Westvoorne. Dit zou gaan gebeuren naar aanleiding van problemen die er toen al speelden. De Provincie is die belofte nooit nagekomen. Gedeputeerde Rogier van der Sande (VVD) spreekt op woensdag 25 april tijdens een symposium van TOPVoorne. TOPVoorne hoopt dat hij het onderwerp servitutenonderzoek dan oppikt.

De volledige brief van TOPVoorne is op te vragen bij secretaris Suze de Vries: secretaris@topvoorne.nl