‘Uit De Brielse Politiek’

Uitnodiging Hellevoetsluis

De gemeente Brielle wil niet ingaan op de uitnodiging van buurgemeente Hellevoetsluis om van gedachten te wisselen over het samengaan van de drie gemeenten op Voorne. Fractievoorzitter Rien Olijve (D66) spreekt van ‘bestuurlijke arrogantie’.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis gaat voor één jaar een waarnemend burgemeester aanwijzen die het samengaan van de drie gemeenten op Voorne moet onderzoeken. Buurgemeenten Brielle en Westvoorne mogen tijdens de bijeenkomst op 2 mei in de raadzaal van Hellevoetsluis hun standpunt hierover kwijt. Ook de Commissaris van de Koningin Jan Franssen is hierbij aanwezig.
Rien Olijve kan zich niet herinneren dat Hellevoetsluis in de afgelopen jaren op een positieve manier heeft samengewerkt. Als voorbeeld noemt hij de IT, ,,Hellevoetsluis wist het allemaal beter’’, en de ISD. ,,Het getuigt van bestuurlijke arrogantie om nu te zeggen dat het goed is als we samen gaan werken in de procedure voor een nieuwe burgemeester,’’ reageerde hij fel. ,,Deze brief breekt de klomp. ’’Ook raadslid Yvonne de Groot (PvdA) vond dat de houding van Hellevoetsluis niet de schoonheidsprijs verdient. ,,We hebben onze kiezers beloofd om zeker tot 2014 zelfstandig te blijven. Als we al praten over het samengaan dan willen we dat eilandbreed kijken.’’
De VVD gaf tijdens de Brielse raadsvergadering aan eerst met de eigen leden te gaan spreken, maar zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente te willen blijven. ,,We maken zelf wel uit wie hier wat betreft het samengaan de regie in handen heeft. Niet een gemeente als Hellevoetsluis,’’ stelde fractievoorzitter Mieke van Alphen. Fractievoorzitter Jan Wolters van het CDA vond de houding ook van bestuurlijke arrogantie getuigen en is gezien de plotselinge haast van Hellevoetsluis ‘benieuwd welke brief er morgen weer op de deurmat valt’.
Brielle gaat de uitnodiging van de gemeente Hellevoetsluis nog in de commissievergadering BZM bespreken.

 

Huwelijkslocaties

De gemeenteraad wijst op 8 mei drie huwelijkslocaties met terugwerkende kracht aan. Onlangs bleek dat het dagelijks bestuur dit niet had mogen doen.
In de gemeente Brielle worden jaarlijks ongeveer negentig huwelijken voltrokken. Volgens de wet mag in principe alleen in het stadhuis en stadskantoor worden getrouwd. Andere locaties moeten worden aangewezen. Het dagelijks bestuur besloot in de afgelopen jaren om ook in de Sjoel (2006), de Dorpskerk in Vierpolders (2003) en de Martinuskerk in Zwartewaal (2004) huwelijken te laten voltrekken. Nu blijkt dat alleen de gemeenteraad locaties mag aanwijzen.
De raad wijst de drie locaties tijdens de eerstvolgende raadsvergadering met terugwerkende kracht aan. ,,Zijn de daar gesloten huwelijken dan wel rechtsgeldig?,’’ vroeg commissielid Ronald Jansen (PvdA) zich af. Volgens burgemeester Betty van Viegen zijn er geen gevolgen.
De gemeenteraad geeft meteen de bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties aan het dagelijks bestuur. Zo kan op het toenemend aantal verzoeken snel en adequaat worden gereageerd. Onlangs dienden de Nederlandse Protestantenbond en het bestuur van de Protestantse Gemeente Sint-Catharijnekerk al een verzoek voor hun kerkgebouwen in. Ook zal er binnenkort een huwelijk in een woonhuis worden gesloten.

 

Geen vergaderingen in dorpen

Ìnwoners van Vierpolders en Zwartewaal kunnen binnenkort niet naar een raads- of commissievergadering in hun eigen dorp.
Coalitiepartij D66 wilde minimaal één keer per jaar in ’t Dijckhuis in Vierpolders en de Gaffelaar in Zwartewaal een raads- en commissievergadering houden. Fractievoorzitter Rien Olijve denkt zo het betuur en de politiek dichter naar alle inwoners van de gemeente Brielle te brengen. De andere partijen steunden zijn voorstel niet. Zo zijn de kosten van zo’n 8000 euro per jaar voor in totaal tien vergaderingen te hoog en zitten er op dinsdag- en donderdagavond al de vaste huurders in ’t Dijckhuis en de Gaffelaar. Bovenal betwijfelen de politici opkomst, omdat de publieke tribune in het stadhuis en de raadzaal nu bijna altijd leeg is. ,,Ik vind het een heel sympathiek voorstel, maar het zijn hoge kosten voor een vergadering waar nu toch niemand komt,’’ reageerde VVD-fractievoorzitter Mieke van Alphen. ,,Heeft dit wel nut?,’’ vroeg fractievoorzitter Tijmen Zaal van OLP zich hardop af. ,,Straks komen er inwoners alleen omdat we daar toch op de stoep zitten te vergaderen en dan halverwege weglopen.’’
Burgemeester Betty van Viegen stelde voor om alleen commissievergadering in Vierpolders of Zwartewaal te houden als het leeuwendeel van de agenda betrekking heeft op de plaats. Dit kan bijvoorbeeld een commissie Grondgebied zijn waarin de vernieuwing of uitbreiding van één van de dorpen aan de orde komt. Olijve bespreekt haar voorstel in zijn fractie.

 

Bahurim

Het PENTA college CSG Bahûrim aan de Mgr. Smitstraat in Brielle krijgt een nieuw schoolgebouw. De volledige nieuwbouw neemt tien jaar in beslag.
Het Bahûrim heeft nu 275 leerlingen en verzorgt de opleidingen mavo en de eerste twee jaren van de havo. ,,Ze vinden het prettig om op een kleinschalige school les te krijgen. Leerlingen die meer moeite met leren hebben kunnen op deze school vaak wel hun diploma halen. De persoonlijke relatie tussen leerling en docent is hier namelijk erg goed,’’ legt schooldirecteur Jelle-Jan Holwerda uit.
Het oorspronkelijke permanente schoolgebouw dateert van 1968 en is verouderd. In 2003 en 2007 zijn er op het terrein noodlokalen neergezet om de leerlingen te kunnen huisvesten. Nieuwbouw is dan ook noodzakelijk. Die vindt in 2012 en rond 2022 plaats. ,,Waarom niet alles in één keer slopen en de leerlingen in het vrijgekomen Maerlant College stoppen?,’ vroeg Fré Eggens (OLP) zich tijdens een commissievergadering hardop af. De tussenpauze van tien jaar heeft te maken met de leerlingenprognoses. Het PENTA college denkt over tien jaar ook nog minimaal 275 leerlingen op school te hebben. De school is door omvang uniek op Voorne. Rector Henk Fledderus geeft aan dat de school daardoor een goede naam heeft opgebouwd. ,,We zijn een kleinschalige middelbare school tussen de grote scholen. Ons leerlingenaantal geeft een stabiel beeld. De demografische ontwikkelingen gaan aan ons iets voorbij.’’ De gemeente denkt echter aan zo’n 50 scholieren minder.
De eerste fase kost bijna twee miljoen euro en gaat om een gebouw van twee verdiepingen aan de kant van de Rik. Tijdens de bouw blijven de noodgebouwen staan. Vervolgens wordt op basis van het leerlingenaantal een besluit genomen over de grootte van de nieuwbouw in 2022 ter vervanging het gebouw uit 1968. Een nieuwe gymzaal krijgt de school niet. Er komt wel een ‘openlucht gymzaal’, een Multicourt.
Raadslid Peter Kroone (VVD) vroeg zich af of er een mogelijkheid is om een ingang aan de Rik te creëren. Holwerda betwijfelt of dat wel veilig genoeg is. ,,Ik zit nu 25 jaar op die school en met 250 tot 300 leerlingen zijn de klachten vanuit de buurt tot nu toe minimaal geweest.’’ Bij een verplaatsing van de ingang moet de nieuwbouw bovendien aan de kant van de Mgr. Smitstraat komen. De vraag is of buurtbewoners dat wel willen.
Het dagelijks bestuur buigt zich nu over het bouwplan. De commissie Bijzondere Projecten krijgt het plan daarna nogmaals voorgeschoteld.

 

Huurverhoging Vestia

De crisis bij woningcorporatie Vestia leidt niet tot een forse huurverhoging voor de zittende Brielse huurders. Dat blijkt uit een gesprek dat wethouder Klaas Schipper (VVD) woensdagmiddag had met de bedrijfsdirecteur van Vestia Zuid Nederland, Gert den Ouden.
Het gemeentebestuur was bang dat de financiële problemen bij Vestia nadelige gevolgen zouden hebben voor de huurders. Nu blijkt dat de huur niet extra wordt verhoogd en al het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd. De zittende huurders krijgen dit jaar alleen te maken met de maximale wettelijke huurverhoging van 2,3 procent. Huishoudens die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen krijgen geen extra huurverhoging van 5 procent. Minister Liesbeth Spies heeft hier donderdag voor de groep scheefhuurders vanaf gezien. Vestia is er alleen nog niet uit of nieuwe huurders worden geconfronteerd met een extra huurverhoging van 9 procent bovenop de trendmatige verhoging van 2,3 procent.. ,,Dat hangt af van wat de andere grote woningcorporaties gaan doen. Als die de huur voor nieuwe huurders niet gaan verhogen dan gaat Vestia dat ook niet doen,’’ aldus Schipper. Directeur Gert Den Ouden heeft in het gesprek ook aangegeven ,,plukjes woningen’’ in de Brielse wijken te willen gaan verkopen.

 

Koopzondag Brielle 2012

Wethouder Klaas Schipper (VVD) vindt het heel jammer dat er nog niet iedere week koopzondag in de Brielse binnenstad is. De gemeenteraad bepaalde eind vorig jaar dat de winkels vanaf 1 januari 2012 wel zeven dagen per week open mogen zijn.
Onderzoeksbureau I&O Research deed onderzoek naar het koopgedrag in de Provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 bleek dat Briellenaren relatief vaak een koopzondag bezoeken. ,,De koopzondag in Brielle is kennelijk ontdekt. We hebben als raad gelijk gehad,’’ concludeerde raadslid Yvonne de Groot (PvdA) in een commissievergadering.
CDA’er Bas van der Linden was minder optimistisch. Ten tijde van het onderzoek mochten de winkels nog niet iedere zondag open zijn. ,,De peildatum is 1 januari 2011. We zijn nu ruim een jaar verder. De laatste zondagen waren er nauwelijks winkels open. Kennelijk hebben de winkeliers de koopzondag nog niet ontdekt.’’ Zijn partij was al tegenstander van de onbeperkte zondagopenstelling.
Ook wethouder Schipper is nog niet te spreken over de winkeltijden. De koopzondag is tot nu toe beperkt tot de eerste zondag van de maand. Het is voor kleine ondernemers een te zware belasting om iedere week op die dag open te zijn. De supermarkten Albert Heijn en Jumbo zijn wel open. Hij heeft onlangs een gesprek met City Management Brielle gehad. Hieruit bleek dat de ondernemers in de binnenstad van mei tot en met augustus volop willen gaan draaien. Schipper had veel liever gezien dat dit vanaf april was, het begin van het toeristenseizoen. Daarna is er in december waarschijnlijk pas weer iedere week een koopzondag. ‘Ook op de andere dag zijn er geen uniforme winkeltijden. De één is op maandag gesloten en de ander op dinsdag. In plaats van makkelijker lijkt het alleen maar ingewikkelder te worden,’’ bekritiseert de wethouder.
Yvonne de Groot vindt het spijtig. ,,De markt om op zondag te winkelen is er wel degelijk. Óok Brielle kan hiervan profiteren. Kijk maar naar Hellevoetsluis’’.

 

Gymzalen Brielle

Gymzaal Reede in de wijk Zuurland blijft voorlopig bestaan. In 2008 werd nog besloten om het gebouw te slopen voor de bouw van appartementen.
De ontwikkeling van nieuwe appartementen naast het BRESgebouw is nu niet gewenst. In de gemeente staan nu al veel appartementen leeg. Sinds 2008 zijn er ook de nodige ontwikkelingen in het onderwijs geweest. Zo komt er geen basisschool in Nieuwland-Oost. De Maarlandschool gaat in januari 2014 naar het voormalig Waterschapshuis aan de Rik. ,,Het zou vreemd zijn als we hier zitten met nog een appartementencomplex en elders een andere sporthal moeten bouwen,’’ legde wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) uit. Fractievoorzitter Tijmen zaal (OLP) typeerde dit besluit als ,,blijk van gezond verstand.’’
Bij het vertrek van Maarlandschool en eventueel De Nieuwe Poort kan de gymzaal Brigitte aan de Brigittenweg (na het verdwijnen van het speciaal onderwijs uit de binnenstad) wel worden gesloopt. Gymzaal Tromp blijft voor het basisonderwijs in de binnenstad.

 

Rapportage temperatuur

Het dagelijks bestuur van de gemeente Brielle meldt dat de klachten over het binnenklimaat van de scholen van de Breede School Zuurland grotendeels zijn opgelost. De meeste klachten doen zich nog voor in het BRESgebouw.
Sinds de Breede School in 2008 is opgeleverd zijn er klachten geweest over het binnenklimaat. Installatie- en Energieadviesbureau DWA doet op verzoek van de gemeente onderzoek hierna. De installatie van de Warmte-Koude-Opslag functioneert nu conform de ontwerpuitgangspunten. In maart heeft de gemeente ook nog overleg gehad met de schoolbesturen- en directies. Bij CBS Anker, OBS Branding en de Sint Leonardusschool zijn er niet zoveel klachten meer over de schoollokalen. Alleen de directiekamer in de Sint Leonardus en de teamkamer in Anker komen in de winterperiode niet goed op temperatuur. Op de bovenverdieping van Anker en Branding hebben personeel en leerlingen soms last van branderige ogen.
Fractievoorzitter (OLP)Tijmen Zaal betwijfelt of de klachten wel grotendeels zijn opgelost. Uit het onderzoek van DWA blijkt dat de temperaturen nog steeds sterk fluctueren ten opzichte van de aan de buitentemperatuur gewenste waarde. Ook is er een verschil tussen de begane grond en verdieping. ,,Kinderen moeten in een optimale omgeving zitten. Dit ontwerp voldoet wat mij betreft nog niet.’’
SP-raadslid Diana van Bennekom benadrukte het belang van buitenzonwering. De lokalen aan de zonzijde hebben hogere tempraturen. ,,Buitenzonwering is niet alleen wens van de scholen. De adviseur van DWA heeft een paar maanden geleden tijdens zijn presentatie wel vier keer tegen ons gezegd dat dit positief bijdraagt.’’ Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) gaf dat het basisontwerp klopt en dat er nog een aantal zaken moeten worden hersteld. Hij betwijfelt of met buitenzonwering alle problemen zijn opgelost. Ook op bewolkte dagen zijn er klachten.
Eind april komt de eindrapportage over het binnenklimaat van de scholen en in september die van BRES. DWA gaat ook in op de vraag wie verantwoordelijk is geweest voor de inregeling van de installatie en de eventuele aansprakelijkheid.

 

Locatie vergaderingen

Coalitiepartij D66 wil minimaal één keer per jaar in ’t Dijckhuis in Vierpolders en de Gaffelaar in Zwartewaal een raads- en commissievergadering houden. Fractievoorzitter Rien Olijve denkt zo het betuur en de politiek dichter naar alle inwoners van de gemeente Brielle te brengen.
De overige politiek partijen staan positief kritisch tegenover het voorstel. ,, Je kunt er moeilijk tegen op kunt zijn. Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel extra kosten aan verbonden. We leven in een tijd van bezuinigingen,’’ vond fractievoorzitter Bert van Ravenhorst (PvdA). Ook betwijfelen de Brielse politici de effectiviteit. Nu is de publieke tribune in het stadhuis en in het stadskantoor heel vaak nagenoeg leeg en het is nog maar de vraag of er in Vierpolders en Zwartewaal meer mensen naar vergaderingen komen.
Burgemeester Betty van Viegen waarschuwde tijdens de afgelopen raadsvergadering ook voor de extra kosten. Bovendien is de gemeente bezig met het ontwikkelen van het online aanbieden van geluidsopnamen van de vergaderingen.
Het voorstel wordt eerst nog in de commissievergadering BZM behandeld.