‘Uit De Brielse Politiek’

BRIELLE – Raadslid Yvonne de Groot (PvdA) pleit voor de aanleg van zonnepanelen velden. Zij vindt het een mooi alternatief voor de hoge winmolens die het landschap van Voorne-Putten nu aantasten.

In de verloren ruimte tussen de N15 en het Hartelkanaal komen op Rotterdams grondgebied acht windmolens. De gemeente Brielle besloot onlangs niet bij rechter hiertegen in beroep te gaan toen bleek dat op dit project de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Overheden kunnen hierdoor niet tegen een besluit van andere overheden procederen.

De PvdA politica is voor schone energie, maar vindt dat Brielle meer dan genoeg last heeft van horizonvervuiling. ,,Het plaatsen van windmolens is de goedkoopste oplossing. Een windmolenpark in zee is veel mooier, maar wel duurder.’’ De panelen met zonnecollectoren zijn nauwelijks hoger dan het terrein. Van horizonvervuiling is geen sprake. Yvonne de Groot vindt deze energieopwekker daarom veel beter in het landschap passen. In Duitsland zijn al veel solarparken. 

Wethouder Dick Verbeek (D66) geeft aan dat Brielle in de toekomst niet meer windmolens aan de noordelijke grens krijgt dan nu is afgesproken. Hij denkt dat zonnepanelen meer als aanvullende vorm van energie dan als vervanger van de windmolens gebruikt zullen worden. Verbeek neemt het punt van De Groot mee.

BRIELLE – De gemeente Brielle wil niet dat huurders de dupe worden van de financiële problemen bij Vestia. Het dagelijks bestuur heeft een brandbrief verstuurd aan het bestuur van de woningcorporatie.

Op 2 februari liet Vestia nog weten dat de huur niet wordt verhoogd en al het noodzakelijke onderhoud wordt uit gevoerd. Van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 geldt een maximale huurverhoging van 2,3 procent. Dit is gelijk aan de jaarlijkse inflatie. Begin maart werd duidelijk dat Vestia de problemen toch op de huurders wil verhalen. Huurders met een bruto inkomen van 43.000 euro kunnen een huurverhoging krijgen van 5 procent extra, bovenop de toegestane 2,3. Deze is nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Nieuwe huurders worden geconfronteerd met een extra huurverhoging van 9 procent.

Het dagelijks bestuur laat namens de gemeenteraad weten verontrust te zijn over nadelige financiële gevolgen voor de Brielse huurders. De intern ontstane situatie mag op geen enkele wijze invloed hebben.

BRIELLE – Nadat de Breede School Zuurland in 2008 is opgeleverd zijn er aanhoudend klachten van gebruikers gewteest over het binnenklimaat. In november is een tussenrapportage opgesteld. Naar aanleiding van berichtgeving in het AD is stand van zaken notitie opgesteld.

Op 12 maart is overleg gewteest met de schoolbesturen- en directies, DWA en projectleiding. Binnen de schoolgebouwen Anker, Branding, en St. Leonardus zijn er niet zoveel klachten meer met betrekking tot de schoollokalen. Alleen de directiekamer in St. Leonardus en de teamkamer in Anker komen in de winterperiode niet goed op tempratuur. Op de bovenverdiepingen van Anker en Branding hebben personeel en leerlingen soms last van branderige ogen. Binnen de schoolgebouwen zijn de klachten grotendeels opgelost en functioneert de installatie conform de ontwerpuitgangspunten. De meeste en ernstige klachten doen zich nog voor in het BRESgebouw. Bekend is dat bij de probleemoplossing prioriteit gegeven is aan de schoolgebouwen. Deze maand nog onderzoeksresultaten van BRES bekend. Het streven is dat met ingang van nieuwe schooljaar ook hier de klimaatklachten zijn opgelost. Vraag naregelen per ruimte en zonwering.