‘Uit De Brielse Politiek’

BRIELLE – Het dagelijks bestuur van Brielle wil eenzame ouderen nog dit jaar een maatje geven om activiteiten mee te ondernemen. De gemeente wil het Maatjesproject starten.


Uit het belevingsonderzoek Wmo 2011 bleek een deel van de inwoners zich wil eenzaam voelt door bijvoorbeeld het verlies van een partner of het ontvallen van vrienden en bekenden of om een andere redenen. Het maatjesproject moet mensen die door sociale, lichamelijke en psychische problemen in een isolement zijn geraakt in contact te brengen met vrijwilligers. Ze kunnen samen activiteiten te ondernemen, zoals samen eten, sporten, winkelen of een culturele activiteit bezoeken.
Het dagelijks bestuur wil dat de Catharina Stichting verantwoordelijk wordt voor de begeleiding van vrijwilligers – de maatjes – en voor het zoeken van eenzame ouderen.
Het project loopt tot 2014 en kost 2.500 euro per jaar. Op maandag 19 maart bespreekt de politiek het voorstel.

BRIELLE – De dakbedekking van sportcomplex Dukdalf in Brielle verkeert in slechte staat. Het dagelijks bestuur wil die daarom nog dit jaar vervangen.
Sportcomplex De Dukdalf heeft regelmatig te maken met lekkages. De dakbedekking boven de kleedruimtes van het zwembad, kleedruimtes in de sporthal en boven de foyer is aan het einde van haar levensduur. Plaatselijk herstellen geeft onvoldoende resultaat. De lekkages veroorzaken gladde vloeren en kans op uitglijden. Ook ontstaat er schade aan de constructie en inboedel.
Het dagelijks bestuur verwacht dat vervanging ongeveer 115.000 euro gaat kosten. In 2011 is de dakbedekking van het dak boven de zwembassins, de machinekamer en de bar al vervangen.

BRIELLE – Aan de Hossenbosdijk 3 in Vierpolders staat nu nog een verpauperd huisje met bijgebouw. Het dagelijks bestuur verleent medewerking aan de komst van een nieuwe, grotere woning.
Eerst was het perceel opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Toen was een woning van 750 kubieke meter toegestaan. Abusievelijk is de woning in 2007 opgenomen in het bestemmingsplan Oude Goote. Hierdoor kon niet veel groter dan het kleine huisje dat er nu staat worden gebouwd. Het dagelijks bestuur wil de koper de mogelijkheid bieden om groter te bouwen.

BRIELLE – Het dagelijks bestuur van Brielle wil een nieuw subsidiebeleid voor sportverenigingen. De huidige subsidiëring van de huisvestingskosten verschilt per vereniging.
De zwemvereniging en de schietvereniging krijgen ene tegemoetkoming voor de huur van het pand. De tafeltennisvereniging is eigenaar van het pand en betaalt erfpacht. De gymnastiekvereniging wordt gesubsidieerd door het onder de marktprijs aanbieden van gymnastieklocaties. VV Brielle krijgt subsidie voor het onderhoud en de renovatie van de velden. Hoe regulier onderhoud en kan verschillen? Op welke wijze dient huru in rekening te worden gebracht? Gemeentelijke rol bij uitbreiding? Hoe om te gaan met regionale functie?
Hoe kan een evenwichtig subsidiestelsel ontworpen worden voor sportverenigingen die gebruik maken van accommodaties. Maatschappelijk draagvlak en vanuit de politiek. Niet tot hogere lasten.
Onderzoek in 2012 af. Meegnomen in begrotingsbehandeling 2013.

BRIELLE – Het toekomstige basisschoolcomplex in de binnenstad moet van de architect en de politiek een ‘Brielse’ uitstraling krijgen. Omwonenden maken zich nog zorgen om de afmetingen van de gebouwen.
Architect Dorte Kristensen van Atelier PRO ontwierp voor de Brielse basisscholen Meester Eeuwout en het Geuzenschip een multifunctioneel complex met brede gangen, grote lokalen en veel ramen om daglicht binnen te laten en te ventileren. Voor de verouderde Meester Eeuwout aan het St. Catharijnehof komt er in 2013 een geheel nieuw schoolgebouw. De school krijgt twee verdiepingen met elk drie lokalen en elk een multifunctionele ruimte. Ook komt er een fysieke verbinding met het naastgelegen Geuzenschip aan de Venkelstraat. Dit gebouw wordt met een gezamenlijke aula, speellokaal, spreekkamers en Buitschoolse Opvang meer dan alleen verbindingsgang. Er komen bovendien twee lokalen voor het gerenoveerde Geuzenschip in. Aan de kant van het Geuzenschip bestaat het samenwerkingsgebouw uit één laag met een kap en aan de kant van de Meester Eeuwout uit anderhalve laag met een kap. De geelkleurige stenen en de donkere zadeldaken moeten zorgen voor een monumentale uitstraling. Ook de voor Brielle karakteristieke doorkijken wil ze behouden. ,,Wij dachten in eerste instantie nog: ,,is dit niet een te modern gebouw voor naast een oude kerk?,’’ aldus VVD-raadslid André Schoon. Alle politieke partijen konden zich dinsdag tijdens een commissievergadering wel grotendeels in het ontwerp vinden. De politici willen nog een voorbeeldsteen zien om te kijken hoe de historische uitstraling van het complex wordt.
Omwonenden uitten andere punten van kritiek. ,,Van één laag is het al naar twee lagen gegaan. De ramen zijn naar mijn beleving groter dan in de vorige tekening. Ik maak me zorgen om mijn privacy, al zijn de leslokalen aan de andere kant. Straks staan er tachtig kinderen naar me te zwaaien,’’ aldus omwonende Paul Gils. Ook de aan het St. Catherijnehof woonachtige Nel Blok heeft bezwaar tegen de hoogte. ,,Ik vind het best dat er nieuwbouw komt als ik maar niet tegen een hoog gebouw moet aankijken,’’ stelt ze klip en klaar. ,,Maar, ‘ze’ zijn er nog niet uit,’’ zegt ze al wijzend op de politici. Andere problemen waar omwonenden op wijzen zijn de verkeers- en parkeerdrukte. Architect Kristensen beloofde naar de opmerkingen kijken.
Binnenkort is er een bijeenkomst voor de omwonenden.