‘Uit De Brielse Politiek’

Archieven Maerlant College

De gemeente Brielle en het Maerlant College zijn op zoek naar een plek voor de schoolarchieven. Nu staan die nog op de zolder aan de Jan Matthijssenlaan. Het Streekarchief Voorne-Putten Rozenburg aan De Rik heeft nog geen ruimte en moet eerst uitbreiden.

Discussie herindeling

Het onderwerp gemeentelijke herindeling staat nog steeds op de agenda. De PvdA Westvoorne en de PvdA Brielle hebben donderdag hierover gediscussieerd.

Statenlid Martien Branderhorst gaf in het bezoekerscentrum Tenellaplas in Rockanje aan dat de gemeenteraden de regie over herindeling hebben. Tenzij blijkt dat gemeenten hun taken niet aankunnen of een slechte bestuurskrachtmeting hebben. Dan grijpt de Provincie in.

Een standpunt namen de PvdA’ers niet in. Alleen de voor- en nadelen bespraken ze. Branderhorst benadrukte dat het goed is om inhoudelijk over gemeentelijke herindeling te discussiëren. De discussie gaat vaak gepaard met heel veel emotie.

Werkelozen in kassen

De gemeente Brielle wil bijstandtrekkers in kassen laten werken. Van de achttien sollicitaties heeft er nog niet één geleid tot een tijdelijk werkverband.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Brielle  is de afgelopen maanden hard toegenomen. Nu zijn er 150. Drie jaar geleden nog geen 100. De sociale dienst brengt vanaf april mensen in de bijstand en de tuinbouwsector samen. Acht tuinders doen mee. De sociale dienst zoekt geschikte arbeidskrachten. Van achttien werkelozen werden de cv’s overhandigd.

‘We zoeken de juiste mensen op de juiste plaats,’ aldus wethouder Wilbert Borgonjen (CDA). Tot nu toe lukte dat niet. Vooral de motivatie om te werken is ver te zoeken.

VVD-raadslid, tuinder en voorzitter LTO Noord Glaskracht Zuid-Hollandse Eilanden Leo van der Valk bracht de sociale dienst, gemeenten en tuinbouwbedrijven bij elkaar. Hij is erg teleurgesteld. ‘In de tuinbouwsector is echt voldoende werk. Voor sommige werkelozen is het normaal om niet op hun eigen niveau of opleiding te werken.’

Het project is in de opstartfase. Samen met tuinders zijn de gemeenten en de sociale dienst aan het bekijken hoe ze mensen aan een baan kunnen helpen.

 

Eigendom gymzalen

Galilei wil geen eigenaar worden van de gymzalen van het nieuwe Maerlant College in de wijk Nieuwland-Oost. De onderwijsgroep verwacht dat de kosten voor het beheer aanzienlijk hoger zijn dan voor de huidige sportzalen van de school.

De gemeente wilde alle nieuwe schoolgebouwen in de wijk Nieuwland-Oost aan het schoolbestuur overdragen. Galilei heeft het dagelijks bestuur laten weten niet bereid te zijn om het juridisch eigendom van de binnensportaccommodatie op zich te nemen. De sportvoorziening is eigenlijk te groot voor alleen het Maerlant College en Praktijk College Brielle. Oorspronkelijk zou er ook een basisschool naast komen. Het schoolbestuur verwacht dus veel hogere kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak en inzet van personeel dan nu. Buiten de schooltijden mogen verenigingen bovendien van de zalen gebruik maken. Deze verhuur aan derden vindt Galilei geen onderwijstaak.

Momenteel overlegt het dagelijks bestuur met het schoolbestuur en onderzoekt de financiële en organisatorische gevolgen. Als de gemeente eigenaar van de sportzalen blijft Galilei huur betalen.

Raad van Toezicht

De oppositiepartijen SP en PvdA en coalitiepartij OLP kunnen niet instemmen met de benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van onderwijsgroep PRIMOvpr. Ze zijn het niet eens met de werving- en selectieprocedure.

De gemeenteraden benoemden de leden van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar. Momenteel ligt er een voorstel om Bronia Vermaas- van de Bilt per 1 augustus aanstaande en Georg Schott per 1 januari 2013 aan te wijzen. Raadslid Tijmen Zaal (OLP) vindt het onbegrijpelijk dat het bestuur van onderwijsgroep PRIMOvpr zijn eigen controleurs voordraagt. ‘Juist door dit soort verbindingen zijn er zo veel problemen in dit land.’ ‘Ik kan niet zien hoe hun profielschets bij deze functie aansluit. Het is belangrijk dat ze affiniteit hebben met het onderwijs en verstand daarvan. Dat is niet duidelijk,’ sprak raadslid Diana van Bennekom (SP). PvdA-fractievoorzitter Bert van Ravenhorst noemde de procedure botweg een ‘schijnvertoning.’

Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) was het niet met drie raadsleden eens. Het bestuur benoemt de controleurs niet, maar dat doen de gemeenteraden. Bovendien zou het de raadsleden te veel tijd kosten om zelf de wervings- en selectieprocedures te voeren.

Op dinsdag 3 juli beslist de Brielse gemeenteraad over de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Buitenzonwering brede school

De brede school in de wijk Zuurland krijgt zo snel mogelijk buitenzonwering aan de zonzijde. Deze maatregel moet definitief een einde maken aan de problemen met het binnenklimaat.

De basisscholen St. Leonardus, CBS het Ankeren OBS Branding betrokken in 2008 de Breede School in Zuurland. De gemeente koos voor een innovatief energieconcept: een Warmte Koude Opslag (WKO) met balansventilatie. Vanaf de oplevering waren er veel klachten.

Adviesbureau DWA installatie en energieadvies constateerde geen fouten in het ontwerp, maar wel veel regeltechnische afwijkingen en foutief gebruik van het systeem. ‘Met een aantal technische aanpassingen is de nu situatie verbeterd. Wij en de drie schooldirecteuren zijn tevreden over het binnenklimaat,’ aldus wethouder Wilbert Borgonjen (CDA). Het dagelijks bestuur stelt een beheerplan met de taken en verantwoordelijkheden op, zodat duidelijk is ‘wie er aan de knoppen mag zitten’.

De temperaturen in het schoolgebouw verschillen nog wel door de ligging en per verdieping. Met het huidige systeem is niet mogelijk om de tempratuur per ruimte te regelen. De scholen willen daarom buitenzonwering aan de zonzijde. Bovendien is er dan minder energieverbruik, omdat er minder gekoeld hoeft te worden. De Brielse politieke partijen gingen akkoord met de aanschaf, die in totaal 29.750 euro kost. Hiervan dragen de scholen elk 3.500 euro bij.

Ook gaat de GGD-Rotterdam onderzoek doen. Er zijn namelijk nog steeds klachten van droge en branderige ogen. Mogelijk is dit niet het gevolg van het binnenklimaat.

Het onderzoek naar de klimaatklachten in het naastgelegen BRES gebouw loopt nog.