‘Uit De Brielse Politiek’

Energiegebruik scholen te hoog

Het elektriciteitsgebruik van de drie basisscholen in Zuurland is hoog. Oppositiepartij SP verzoekt het dagelijks bestuur van Brielle hier iets aan te doen.

De basisscholen De Branding, het Anker en Sint Leonardus gebruikten vorig jaar 15 tot 20 procent meer elektriciteit dan scholen met dezelfde installatie. SP-raadslid Diana van Bennekom vindt dat het gebruik in de brede school – een gebouw dat juist duurzaam moest zijn – dringend omlaag moet. De gemeente mag de scholen niet laten opdraaien voor een hoge energierekening. Die kunnen het geld beter stoppen in het onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat het balansventilatiesysteem de grootste veroorzaker is. Onlangs is de nachtkoeling aangepast. Het dagelijks bestuur hoopt dat na deze technische aanpassing het elektriciteitsgebruik vermindert. De scholen moeten ook zelf kijken hoe ze dat omlaag kunnen krijgen.

Het is bepaald niet de eerste keer dat er met het in 2008 opgeleverde gebouw problemen zijn. Eerder waren er ernstige klachten over het binnenklimaat. Na uitgebreide onderzoeken en aanpassingen en het aanbrengen van zonneschermen denkt de gemeente dit nu onder controle te hebben.

Extraatje voor noodlijdenden

Het eeuwenoude fonds Vrouwe Briell’ van Ellemeet geeft ruim 4000 euro aan Brielse ‘noodlijdenden’ weg. De jaarlijkse rente gaat naar de voedselbank en bijstandsgezinnen.

Het fonds geeft aan dezelfde goede doelen als vorig jaar. De voedselbank Brielle krijgt weer 1.400 euro om pakketten aan te vullen en uit Spijkenisse af te halen. Het resterende bedrag van 2.772 euro gaat naar bijstandsgezinnen. 93 Kinderen in de leeftijd van drie tot en met zeventien jaar krijgen ieder een extraatje van zo’n 30 euro. Raadslid Tijmen Zaal (OLP) vindt het heel wat dat er na al die eeuwen nog steeds goede doelen zijn te vinden voor een fonds met zulke strenge eisen.

Het fonds uit 1681 is bedoeld voor mensen die niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud of die nauwelijks in de maatschappij meedraaien. Commissarissen afkomstig van de kerkenraad en de gemeenteraad van Brielle maken ieder jaar uit wie de rente toekomt

‘Neem voorbeeld aan Spijkenisse’

De rotondes in de gemeente Brielle moeten net zo mooi worden als die in Spijkenisse. Deze ambitie heeft wethouder Klaas Schipper (VVD).

De wethouder vindt de rotonde Havlíčkův Brodplein bij de Thoelaverweg in Brielle en die bij Zwartewaal er ‘niet uitzien’. Dit in tegenstelling tot de rotondes in buurgemeente Spijkenisse. Daar sieren lavendel en uienbollen het verkeersknooppunt.

Het onderhoud van die twee rotondes in de gemeente Brielle valt nu nog onder de Provincie. Schipper is in onderhandeling om dat over te nemen.

 ‘Woning in kerk Vierpolders’

Toekomstige eigenaren van de kerk van Vierpolders mogen het gebouw omvormen tot woning. VVD-wethouder Klaas Schipper vindt dit een veel mooiere bestemming dan een tapijthal of autogarage.

Restauratie

De Protestantse Gemeente Vierpolders gaat in 2015 samen met de Protestantse Gemeente Brielle. Reden is het teruglopend aantal kerkgangers en de tekorten op de begroting. Tot die tijd blijft de kerk in gebruik voor kerkdiensten en als trouwlocatie. De kerkelijke eigendommen gaan nu de markt op.

Het gemeentebestuur van de geuzenstad weigert het gebouw uit de achttiende eeuw voor het symbolisch bedrag van één euro over te nemen. De gemeente koopt in deze tijd van bezuinigingen geen gebouwen meer, maar stoot ze eerder af. Het kerkbestuur bood Brielle zelfs een ton extra voor het onderhoud. Want, de bouwkundige staat is slecht, zo blijkt uit inspectie. Restauratie van kerk en toren kost waarschijnlijk een slordige acht ton.

D66’er Leen Zweerus uit Vierpolders denkt dat het witte kerkje voor minder kan worden opgeknapt. De begroting is opgemaakt toen het kerkbestuur bij het Rijk subsidie aanvroeg. ‘Alle details die maar bedacht konden worden zijn toen op papier gezet. Als je kijkt wat echt nodig is, kom je op een heel ander bedrag uit.’ Uiteindelijk zag het kerkbestuur de subsidie aan hun neus voorbij gaan, die ging naar de watertoren in Brielle.

Begraafplaats

De gemeente Brielle koopt de begraafplaats voor een bedrag van 20.000 euro. Herinrichting van het terrein kost nog eens 33.000 euro. Op dit moment huurt de gemeente de begraafplaats voor een bedrag van 1250,00 euro per jaar.

IN KADER

Woonbestemming

De gemeente stelt voorwaarden aan de bestemming van de kerk aan de Dijckpotingen. Wethouder Klaas Schipper voelt veel voor een woning. Hij denkt aan het orgelbalkon als slaapvide, de kerkzaal als woonkamer en de consistorie als keuken. Ook andere bestemmingen zijn mogelijk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Wim Jacobs, Kantoor Kerkelijke Goederen, tel. 033-4671010 of w.jacobs@kkgkka.nl

Ter inzage tijdens zomervakantie

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het ontwerpbestemmingsplan voor de Albert Heijn en het ‘groene’ tankstation aan Thoelaverweg nu ter inzage ligt. Briellenaren krijgen zo onvoldoende kans om bezwaar te maken tegen de ontwikkelingen op het voormalig Luveto terrein.

De supermarktketen heeft vergevorderde plannen voor een winkel bij de entree van de geuzenstad. Het stuit de christendemocraten tegen de borst dat de inzagetermijn precies in de zomervakantie valt. Ook raadslid Yvonne de Groot (PvdA) is bang dat mensen het plan over het hoofd zien. Zij stelt voor de termijn te verlengen tot 1 september.

Wethouder Klaas Schipper (VVD) is tegen een verlenging. Slechts drie van de zes weken vallen in de vakantie. Voor de planontwikkeling is het bovendien van belang dat het tempo erin blijft.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Thoelaverweg 2’ ligt nog tot en met 8 augustus 2013 ter inzage.

Ergernis dumpen plastic

Wethouder Klaas Schipper (VVD) ergert zich groen en geel aan zwervend plastic afval bij de Jumbo. Mensen dumpen dat naast een nog lege container.

Bij de supermarkt kunnen Briellenaren hun plastic in een speciale afvalbak kwijt. De wethouder vindt het ronduit belachelijk dat de opruimdienst op zaterdag moet uitrukken om het vuilnis weg te halen. ‘Gewoon omdat mensen te beroerd zijn om dat in de container te gooien.’

Gevelsteen nieuwe Meester Eeuwout

Het nieuwe schoolgebouw van de Meester Eeuwout aan het Sint Catharijnehof krijgt een bijzondere gevelsteen. De steen is gemaakt door de 32 leerlingen van groep 8.

Een trotse schooldirecteur Ger Heijden liet het kunstwerk donderdag zien aan de Brielse politiek. Achter zijn rug gaf de gemeente de kinderen al toestemming tot plaatsing. Heijden is erg blij met het afscheidscadeau van zijn leerlingen die naar de middelbare school gaan. Ze maakten de steen onder leiding van de Brielse kunstenares Willy Groot. Op de achterkant staan de 32 namen.

De gevelsteen wordt geplaatst in het nieuwe schoolgebouw, dat de Meester Eeuwout in de kerstvakantie van 2014/2015 betrekt. Dat bestaat uit vijf lokalen en krijgt een fysieke verbinding met het naastgelegen, gerenoveerde, cbs Geuzenschip.

Vanaf aankomend schooljaar zit de Meester Eeuwout tijdelijk in de voormalige sbo De Nieuwe Poort aan de Brigittenweg. Daarna kunnen de sloopwerkzaamheden beginnen. Eind dit jaar of begin volgend jaar start de bouw.

Problemen sociale huurwoningen 

De Brielse politiek maakt zich ernstig zorgen om de sociale woningvoorraad. Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Brielle neemt af.

Woningcorporatie Vestia biedt vanwege de grote financiële problemen woningen te koop aan. Als de vrijgekomen huurwoningen niet worden verkocht gaan die voor veel hogere prijzen terug in de verhuur. Wethouder Klaas Schipper (VVD) meldt dat het om bedragen van 685 euro tot 860 euro gaat. Deze woningen komen op de particuliere markt terecht. De maximale huur tot waar sprake is van een sociale huurwoning is 681,02 euro. Het aantal neemt ook af doordat woningen aan zittende huurders worden verkocht. Woningcorporaties investeren bovendien niet meer in sociale nieuwbouw.

De gemeente Brielle heeft met de Stadsregio de afspraak 25 procent van het totale woningbezit sociaal te houden. Als dit proces doorzet wordt dat percentage onhaalbaar. Wethouder Schipper bespreekt het probleem na het zomerreces binnen de Stadsregio.

Nieuwe afvoerroute 

Een nieuwe afvoerroute voor het puin van het Maerlant College moet verdere schade aan de huizen aan de Jan Matthijssenlaan voorkomen. Het bouwverkeer gaat in het vervolg over de Simon Jan Mol Singel naar de Schrijversdijk.

Omwonenden van het voormalig schoolgebouw klaagden regelmatig over trillingen die het zware bouwverkeer en de sloopwerkzaamheden aan hun historische woningen veroorzaakten. Vier bewoners hebben schadeclaims ingediend. Commissielid Fré Eggens (OLP), woonachtig aan de Jan Matthijssenlaan, is één van de getroffenen. Inmiddels heeft hij een schade-expert op bezoek gehad. ‘De afwikkeling verloopt heel netjes,’ geeft hij aan.

De alternatieve route blijft na de sloop bestaan, zodat die in de toekomst ook voor de aanvoer van bouwmaterialen kan worden gebruikt.