‘Uit De Brielse Politiek’

Dierenkliniek in Vierpolders

Vierpolders – Vierpolders krijgt een dierenkliniek. De Dierenartsencombinatie Voorne-Putten heeft de woning aan De Nolle 14 van de gemeente gekocht.

Van sloop van het gebouw is geen sprake. De dierenartsen zijn van plan om de woning te verbouwen. Het parkeren gaat op eigen terrein gebeuren. Voor de vestiging van een dierenkliniek is eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

 

Twee ton minder schade

Brielle – De schade aan gemeentelijke objecten door vandalisme is in de gemeente Brielle vorig jaar met bijna 200.000 euro afgenomen. Het totaal bedrag aan schade daalde van ruim 260.000 euro in 2010 naar bijna 65.000 euro in 2011.

Deze aanzienlijke afname heeft verschillende oorzaken. In 2010 was er de brand in het Maerlant College, die ongeveer 105.000 euro heeft gekost. Verder is de schade door graffiti vorig jaar sterk afgenomen, omdat een aantal vandalen zijn gepakt. Bovendien is  de schade rondom de jaarwisseling 2011-2012 ten opzichte van de vorige jaarwisseling gehalveerd (van 26.720 euro naar 13.338 euro).

 

Nieuw Briels bomenbeleid

Brielle – Voor iedere gekapte boom komt er vanaf nu één nieuwe boom in Brielle terug. De gemeente wil niet weer met een overschot aan nog te planten bomen komen te zitten.

In 2007 bepaalde de gemeenteraad dat bij de kap van één gemeenteboom er twee moeten worden teruggeplant. In 2010 en 2011 bleek het moeilijk om geschikte locaties te vinden. Na een oproep in de krant kwamen er ideeën vanuit de bevolking. Ook bedacht de gemeente zelf locaties. Nu kunnen er 78 bomen worden geplant. Hiermee is aan de opdracht voldaan.

Bovendien komt er een nieuwe kastanjeboom aan het Asylplein. Begin januari waaide daar de ‘Juliana kastanjeboom’ om, die in 1909 ter ere van de geboorte van de prinses is geplant. De boom was te zwaar aangetast en te ziek om weer in de grond te zetten.