‘Uit De Westvoornse Politiek’

Parkeerplan

Raadslid Rehorst van Gemeentebelangen wil dat er een parkeerplan komt om de verkeersdrukte tijdens de bouw van de nieuwe ‘Swinshoek’ op ‘landje Briggeman’ in goede banen te leiden. Hij merkte afgelopen donderdag hierover op dat dit naar zijn mening een realistische zorg is. Wethouder Van Lith steunt het idee. ‘Ik heb daar nog niet eerder over nagedacht’, voegde hij hieraan toe.

 

Inhaalverbod A15

In navolging van de gemeenten Rozenburg en Brielle verzoekt ook Westvoorne het ministerie van Verkeer en Waterstaat een inhaalverbod voor vrachtwagens op de A15 tijdens de ochtend- en avondspits in te stellen. Met de komst van de Tweede Maasvlakte zal het verkeer naar verwachting sterk toenemen. Zowel de Botlek als de Thomassentunnel hebben voldoende rijstroken om doorstroming te garanderen, maar er ontstaan wel opstoppingen en gevaarlijke situaties indien vrachtwagens daar gaan inhalen. 

Alle politieke partijen staan positief tegenover het initiatief. Vooral fractieassistente Jonkers van de PvdA steunt het inhaalverbod persoonlijk van harte en pleitte in de commissievergadering WOW zelfs voor het toepassen daarvan buiten de spits. Zelf heeft zij namelijk kortgeleden ook ervaring opgedaan met het asociale rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs op de desbetreffende weg. ‘Ik dacht: ‘wat gaan die gasten hard. Straks vliegen ze nog uit de bocht!’

 

Jeugdparticipatie

Al sinds enkele jaren geeft de gemeenteraad aan dat zij in contact wil komen met de jeugd van Westvoorne. Tot op heden zijn jongeren niet continue bij het gemeentelijk beleid betrokken geweest. Op concrete projecten, zoals de komst van twee jongerencentra, het maken van skatevoorzieningen en het uitdenken van een speelruimtebeleid, hebben zij daarentegen wel al enige invloed kunnen uitoefenen. Uit een enquête, die door 30 bezoekers van ‘de Pit’ in Rockanje is ingevuld, is gebleken dat de helft van de jongeren betrokken wil worden bij jongerenzaken en daar informatie over wenst te ontvangen.

Ook de politieke partijen zelf staan positief tegenover toekomstige politieke participatie van de jeugd. Er zijn verschillende mogelijkheden daartoe, maar er wordt gepleit voor een voorzichtig begin. Gemeentebelangen stelde met name voor om een debat in de basisscholen te houden. Dit is volgens hen laagdrempelig en kostenbesparend. Het CDA vond dat vooral een jeugddebat een leuke manier is om jongeren bewust te maken van wat politiek precies is. De partij pleitte ervoor dat elke politieke partij twee leden tussen de 14 en 18 jaar naar voren schuift om vervolgens met elkaar te laten vergaderen. ‘Zo bereid je ze voor op wat eventueel kan gaan komen’, benadrukte fractieassistente Van Dijk. Ook de PvdA kon zich in deze aanpak vinden. Raadslid Hartog concludeerde afgelopen donderdag echter aan het einde van de vergadering over het onderwerp ‘jeugdparticipatie’: wij zijn nu al bezig met wat wij willen. Eersten moeten wij weten, bijvoorbeeld via een debat, wat zij willen’.

 

Wijkveiligheidsplannen

De inwoners van Westvoorne zullen binnenkort een grote rol gaan spelen in het verbeteren van de veiligheid van hun directe leefomgeving. Zij moeten zich namelijk door middel van wijkveiligheidsplannen, die tot doel hebben de veiligheid structureel te verbeteren, daartoe betrokken gaan voelen.

In 2007 en 2008 zullen voor de drie dorpen in de gemeente afzonderlijk bijeenkomsten voor inwoners worden gehouden. Daarin kunnen maximaal 90 personen met het gemeentebestuur enkele voorgelegde veiligheidsproblemen bespreken en kan men aangeven welke onderwerpen prioriteit hebben en wat nog dient te worden toegevoegd. Vervolgens worden in een nieuwe bijeenkomst de voorgestelde oplossingen besproken, die uiteindelijk door de gemeenteraad definitief worden bepaald. In de wijkplannen moet zo concreet mogelijk vragen en signalen vanuit de samenleving en politiek worden vertaald in acties en werkzaamheden.

‘De burgers helpen ons met focussen’, benadrukte burgemeester De Jong vorige week maandag tijdens de commissievergadering ABZ/M het doel van de wijkveiligheidsplannen. Hij gaf bovendien het nut van het krijgen van feedback van de bevolking aan: ‘geef aan of we op de goede weg zitten’. Ook de uitvoering zal met elkaar moeten worden gedaan. Wel moet volgens de burgemeester vanaf het begin af aan duidelijk worden gemaakt wat de gemeente precies voor inwoners kan gaan betekenen.

In november 2007 vindt de eerste bijeenkomst voor Oostvoorne plaats. Naar verwachting wordt in april/mei 2008 het eerste wijkveiligheidsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna komt de problematiek van de dorpen Rockanje en Tinte aan bod.