‘Uit De Westvoornse Politiek’

200.000 euro voor Donselaer

In maart 2005 heeft de gemeenteraad aangegeven niet akkoord te gaan met het voorgestelde bouwplan van Donselaer 1 in Oostvoorne.

In hun ogen was het te kolossaal. Vervolgens heeft projectontwikkelaar Boele en Van Eesteren de gemeente Westvoorne aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade voor de komst van zestien appartementen. In februari 2005 was daarvoor door het College van B en W namelijk een realisatieovereenkomst gesloten. Uiteindelijk is het plan aangepast tot twaalf appartementen en tot overeenstemming met de projectontwikkelaar voor een compensatievergoeding van 200.000 euro gekomen. De leden van de gecombineerde commissie ABZ/M en VROM gingen afgelopen maandag met dat laatste schoorvoetend akkoord.

De Vereniging Behoud Donselaer heeft geschokt gereageerd op het feit dat de gemeente dit bedrag wil gaan uitkeren. ‘Op z’n minst heeft het vorige College in 2005 een onacceptabel risico genomen met het aangaan van die overeenkomst terwijl de gemeenteraad nog aan zet was. Het voorspelbare gevolg, een behoorlijke schadeclaim komt nu oor rekening van de gemeenschap. Dat vinden wij een gevolg van onbehoorlijk bestuur!’, aldus voorzitter dhr. De Vries Feyens.

Raadslid Kraayenbrink was één van de raadsleden die in 2005 het plan heeft bestreden. Hij gaf aan dat hij niet van deze consequentie van zijn stemgedrag op de hoogte was geweest. ‘Het is een hele trieste zaak’, meende PvdA-raadslid Van den Akker eveneens. ‘Is dit werkelijk de enige weg?’. Zijn partij stemde onder voorbehoud in met de compensatievergoeding. De politiek verantwoordelijk wethouder Geers vermeldde dat na juridisch advies is gebleken dat de gemeente geen poot heeft om op te staan. Daarom is een compromis met de projectontwikkelaar gesloten. Wel benadrukte zij dat het idee om het destijds voorgestelde bouwplan aan te passen breed is gedragen. ‘Er is een hoge prijs voor betaald’. 

Zowel vanuit de commissie als uit het college van B en W werd het belang van het voorkomen van dergelijke fouten in de toekomst benadrukt. Een realisatieovereenkomst mag dan enkel gaan gelden indien de gemeenteraad akkoord gaat.

 

Beëdiging raadslid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week dinsdag is Els Jonkers uit Rockanje tot raadslid beëdigd. Zij was al eerder lid van de commissie WOW. Met de heren Van den Akker en Van Iersel zijn er momenteel drie volksvertegenwoordigers namens de PvdA. Naar verwachting zal de eerstvolgende bereidwillige persoon op de kieslijst de resterende zetel van de partij gaan bezetten. De twee plaatsen zijn vrijgekomen na het vertrek van mevr. Van Blom en dhr. Diepstraten van enkele weken terug. Zij konden zich niet langer vinden in de werkwijzen van fractiegenoten en hun wethouder.

Eind november heeft de ledenvergadering van de PvdA Westvoorne plaatsgevonden. Volgens het opgestapte raadslid mevr. Van Blom was die ‘heftig’ en waren de aanwezigen boos en verdeeld. Ondanks dat het nog niet precies duidelijk is in hoeverre de leden de huidige fractie steunen was er wel een meerderheid van voldoende grootte voor het houden van een tweede ledenvergadering. Daarin zullen zij waarschijnlijk uiteindelijk gaan stemmen over de positie van de raadsleden.