‘Uit De Westvoornse Politiek’

Metropool wethouder

Wethouder Ies Klok (D66) vertegenwoordigt Voorne-Putten in de Metropoolregio in wording. Hij neemt als wethouder Natuur en Milieu plaats in de groep die de peiler ‘Groen’ uitwerkt. ‘Dit beantwoordt de wens dat Westvoorne en Voorne-Putten zich manifesteren in de Metropoolregio,’ aldus burgemeester Peter de Jong tijdens de gemeenteraadsvergadering.


Nelson Mandela 

De kleinzoon van Nelson Mandela komt misschien dit jaar naar Westvoorne. Hij onthult dan de Zuid-Afrikaanse kunst bij rotondes.
Rotondes in Westvoorne krijgen nog voor de zomer een kunstwerk. Het gaat om vlaggenmasten van zo’n vijf meter hoog met vlaggen die elk half jaar een nieuw thema uitbeelden. De thema’s moeten passen bij de doestellingen van de Millennium Werkgroep, andere maatschappelijk betrokken ideeën of het karakter van de kernen, zoals toerisme en recreatie.
Het gaat om de rotondes Alardusdreef/Nieuwe Achterweg in Rockanje, Kleidijk/Brielseweg in Oostvoorne en de locatie aan de Strypsedijk/Kade in Tinte. De rotonde in Oostvoorne is eigendom van de provincie Zuid-Holland. Mocht die geen toestemming voor plaatsing verlenen dan kiest het gemeentebestuur een andere locatie in Oostvoorne, bijvoorbeeld de carpoolplaats aan de Brielseweg. 
Langs de weg komt een publicatiebord met informatie over het thema en het kunstwerk. Het bord verwijst naar een website en een forum waarop iemand een reactie kan achterlaten. 
Zuid-Afrikaanse kunstenaars maken de vlaggenmasten. De doeken met de afbeelding of tekst worden in Nederland gedrukt. Ook lokale kunstenaars kunnen hierbij worden betrokken. De kunst zal bestaan uit duurzame producten en productiemethoden. Tevens wordt de kleinzoon van Mandela gevraagd om beschermheer van de in oprichting zijnde stichting te worden.
De kunstwerken zijn een initiatief van de Business Club Westvoorne. In 2009 werd een voorstel van drie ton afgewezen. Vorig jaar heeft de Business Club een nieuw voorstel ingediend. Nu kost de aanschaf de gemeente 43.000 euro. Over drie weken neemt de gemeente een definitief besluit.

 

Nieuwe bushokjes

De gemeente Westvoorne krijgt nieuwe bushokjes. Op 1 april worden alle abri’s vervangen. 
De huidige exploitant, CBS Outdoor, vindt Westvoorne commercieel gezien niet meer interessant. Andere partijen blijken niet meer bereid om abri’s gratis ter beschikking te stellen. Tenzij de gemeente vergaande rechten wil verlenen voor het plaatsen van reclameobjecten. De gemeente is echter altijd terughoudend geweest in het toestaan van reclame-uitingen aan de openbare weg. Er blijft geen andere optie over dan over te gaan tot de aanschaf van abri’s.
Het gemeentebestuur heeft in het bedrijf GRIPP een nieuwe partner gevonden. Deze exploitant is bereid om de helft van de aanschaf- en plaatsingskosten te betalen. Het kost de gemeente nu bijna 45.000 euro. Daarna zijn de bushokjes eigendom van de gemeente. De vervanging neemt zo’n vijf dagen in beslag. 
Partij Westvoorne neemt liever de bushokjes van CBS Outdoor voor 20.000 euro over. ‘Ze zien er subliem uit en vragen nauwelijks onderhoud,’ aldus raadslid Rien Huisman. Wethouder Hans van Lith (GBW) ziet dat niet zitten, omdat de abri’s al tien jaar oud zijn. Ook zou de gemeente dan zelf voor het onderhoud, zoals het repareren van kapotte ruiten, moeten zorgen.
Fractievoorzitter Bert Heijndijk van Gemeentebelangen vond de vervanging het juiste moment om de locaties van de bushokjes te bekijken. ‘Bij sommige bushaltes zonder abri’s staan mensen in de kou, terwijl er ook plekken zijn met een abri waar ik nooit iemand zie staan.’ De lokale partij vindt dat de plaatsing van de bushokjes moet worden aangepast aan de hoeveelheid passagiers.

 

Motie van wantrouwen

Wethouder Ies Klok (D66) overleefde vorige week dinsdag een motie van wantrouwen. De oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA wilden dat hij zou opstappen vanwege de strandhuisjes, omdat hij de gemeenteraad ‘onjuist en onvolledig’ zou hebben geïnformeerd. 
Tijdens de informatieavond over de strandhuisjes in juni ontstond de vraag of er servituten (van de familie van Hoey Smith, de schoonfamilie van de wethouder) op het badstrand van Rockanje liggen. Klok wist hier niet direct een antwoord op. Het BING rapport pleitte wethouder Klok later vrij van belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Ook bleek uit het onderzoek dat Natuurmonumenten moet toezien op de bescherming van het badstrand van Rockanje. Natuurmonumenten bleek de strandhuisjes niet te willen. Het dagelijks bestuur van Westvoorne zette hierna de plannen stop. 
Klok gaf vorige week aan dat tijdens eerdere overleggen over de strandhuisjes Natuurmonumenten nooit een vinger heeft opgeheven. De gemeenteraad verschilde van mening over hun rol. Natuurmonumenten mag van fractievoorzitter Gerrit Bussink (PvdA) niet schuld krijgen. ‘Hoe kan het dat u niet wist dat Natuurmonumenten de sleutel in handen had? Deze affaire heeft Westvoorne onnodige kosten en veel onnodige commotie opgeleverd.’ Raadslid Wim Sjoukes (GBW) dacht hier anders over. Het had wat hem betreft een hoop ‘energie, ergernis en kosten’ gescheeld als Natuurmonumenten eerder aan de bel had getrokken. ‘De manier waarop Natuurmonumenten uiteindelijk de dienst uitmaakt op basis van servituten die al meer dan 50 jaar oud zijn en waar slechts een enkeling het bestaan en de strekking van wist wekt enige verbazing bij ons. We zijn van mening dat de houdbaarheidsdatum van deze servituten allang verstreken is, omdat ze zijn opgesteld in een tijd waarin de recreatieve beleving totaal niet valt te vergelijken met de huidige tijd. Aan de andere kant geeft dit servituut wel de zekerheid dat het strand ten dienste van de recreatie dient te blijven en niet in de toekomst alleen nog als natuurgebied gaat functioneren.’ Fractievoorzitter Ebco Vriend van het CDA wees nog op de strandpleinen en paviljoens die er al lang staan. Toen greep Natuurmonumenten niet in.
Partij Westvoorne en PvdA staan kritisch tegenover het besluitvormingsproces. Klok zou de gemeenteraad onjuist en onvolledig hebben voorgelicht over de ontwikkeling van de strandhuisjes en de op het badstrand gevestigde servituten. Ook onderzoeksbureau BING zou onvolledige en onjuiste informatie van de wethouder hebben ontvangen. In februari 20011 kwam bij een zienswijze over het bestemmingsplan Zeegebied – waardoor de strandhuisjes mogelijk werden – de erfdienstbaarheden aan de orde. Tegen BING is door de wethouder gezegd dat pas later hierover werd gesproken. Bovendien vindt de oppositie dat Klok niet eerlijk over de gemaakte kosten is. Fractievoorzitter Emma van Blom: ‘de wethouder maakt grote brokken die veel geld kosten.’
De wethouder wees de beschuldigingen van de hand. Het betrof een ambtelijk voortraject waarin nog niet over de servituten is gesproken. Na de informatieavond wel. Ook de burgemeester stelde dat zijn wethouder niet tegen BING had gelogen. Hij wil nu met Natuurmonumenten praten over hun rol en kijken wat er in de toekomst op recreatief gebied op het strand en het duin nog mogelijk is. ‘Het lijkt ons niet goed om al onze schepen achter ons te verbranden.’ De coalitiepartijen VVD, Gemeentebelangen, CDA en D66 waren het met hem eens. ‘De toekomstvisie hebben we in december 2009 niet voor niets vastgesteld,’ aldus fractievoorzitter Wim Hartog (D66).