‘Uit De Westvoornse Politiek’

Speelautomatenhallen

De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag de verordening Speelautomatenhallen en speelautomaten Westvoorne 2012 vastgesteld.

Het was en is niet mogelijk om speelautomatenhallen in deze gemeente te exploiteren. ‘Ik vind het spijtig dat we die niet toestaan. Ik ben er een groot voorstander van. Ik begreep dat de kelder van Stuifakkers behoorlijk leeg staat, dus misschien kunnen we dat een keer overwegen. Ik voel me er altijd bijzonder prettig in,’ schertste raadslid Rien Huisman (Partij Westvoorne).

 

Onderzoek welbevinden

Door de bezuinigingen verdwijnt uiteindelijk twee derde van het aantal banen bij sociale werkvoorziening Welplaat. Veel werknemers worden aangemoedigd om te gaan werken bij een reguliere werkgever. De gemeenteraad maakt zich zorgen om deze mensen met een lichamelijke, psychische en of verstandelijke beperking.
Vorige week werd een motie van Partij Westvoorne aangenomen voor een onafhankelijk onderzoek naar die mensen door de bezuinigingen hun baan verliezen. Werken in een regulier bedrijf heeft mogelijk invloed op hun functioneren en maatschappelijk welbevinden. De gemeenteraad wil daarom weten hoe het deze groep vergaat. Indien blijkt dat de toestand van de mensen met hun nieuwe baan is verslechterd moet er een reparatieplan komen.
Het onderzoek richt zich ook op de mensen die op de wachtlijst voor een plek in de sociale werkvoorziening staan. Nu zijn dat er al 101 in de regio.
De oppositiepartijen Partij Westvoorne, PvdA en coalitiepartij Gemeentebelangen Westvoorne stemden voor de motie. VVD, CDA en D66 tegen.

 

Uitnodiging Hellevoetsluis

Westvoorne heeft midden in de meivakantie een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst over de toekomst van Voorne. Buurgemeente Hellevoetsluis wil dan van gedachten wisselen over de mogelijkheden tot samengaan.
De Hellevoetse gemeenteraad gaat een waarnemend burgemeester aanstellen die de mogelijkheden tot samengaan van de drie gemeenten op Voorne onderzoekt. Hellevoetsluis nodigt collega-bestuurders van de andere twee gemeente voor een discussieavond op woensdag 2 mei uit. Ook de Commissaris van de Koningin Jan Franssen is hierbij aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van Hellevoetsluis.
De gemeenteraad van Westvoorne ging vorige week kort in op het verzoek. ‘Wij willen dat de discussie in de openbaarheid gebeurd. Waarom deze snelheid? Waarom heeft meneer Franssen zich uitgenodigd?,’ reageerde fractievoorzitter Bert Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne). De lokale partij is fel tegenstander van herindeling. Partij Westvoorne had eerder verwacht dat Hellevoetsluis eerst een rondje langs de raden zou maken. ‘Ik denk dat dit in ieder geval geen goede manier is om het voortouw te trekken,’ aldus raadslid Leo Gelderland. Ook CDA-fractievoorzitter Ebco Vriend voelde er weinig voor om op 2 mei in Hellevoetsluis te discussiëren.
Gisteren – dinsdag 17 – april besprak de Westvoorne gemeenteraad de uitnodiging van Hellevoetsluis. De uitkomst was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.
Vorige week besloot de Brielse gemeenteraad om niet van de uitnodiging gebruik te maken.

 

Voorfinanciering glas

De verminderde economische situatie heeft negatieve gevolgen voor het Westvoornse glastuinbouwbeleid. Het bedrag dat de gemeente in 2009 reserveerde voor de sanering van het glas en de herinrichting van Tinte is gedaald van 5 naar 2,6 miljoen euro.
Drie jaar geleden ging het gemeentebestuur ervan uit dat de opbrengsten van de woningbouw op de Drenkeling voldoende dekking zou bieden voor de uitvoering van het glasbeleid. De inkomsten zijn nu te onzeker geworden. Tegelijkertijd is door de huidige economische omstandigheden het toezicht van de Provincie verscherpt. De provincie vindt dat grondexploitaties met voorfinanciering niet acceptabel zijn. Kortom, Westvoorne moet eerst geld verdienen en dan uitgeven. De gemaakte afspraken over de elf hectare glas wil de gemeente nakomen. Nieuwe saneringen waar geld bij moet zullen voortaan zullen moeten wachten tot de inkomsten van de Drenkeling verzekerd zijn. Die zijn op vroegst pas in 2014 bekend.
‘Moeten we nog vertrouwen hebben in een geldverslindend glasplan?,’ reageerde fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne). Zij vindt dat de raad destijds is fout voorgelicht en daardoor het onjuiste besluit heeft genomen de opbrengsten uit een toekomstige ontwikkeling van de Drenkeling als dekking voor het glasplan te gebruiken. Van Blom vreest dat de gemeente bijna 10 miljoen euro heeft uitgegeven aan een plan dat onuitvoerbaar blijkt te zijn. Oppositiepartij PvdA sprak van een ‘blamage’. De lopende zaken wat betreft coalitiepartij Gemeentebelangen Westvoorne moeten zeker afgemaakt worden. ‘Maar, we moeten zeker geen nieuwe ontwikkelingen en afspraken aangaan die de gemeente geld zullen gaan kosten.’
Op dinsdag 8 mei neemt de gemeenteraad waarschijnlijk een besluit.