‘Uit De Westvoornse Politiek’

Geen herindeling

Voorlopig neemt de gemeenteraad geen concrete stappen richting een gemeentelijke herindeling. De bestuurskrachtmeting moet volgend jaar eerst aantonen of Westvoorne op eigen kracht verder kan.

Aanleiding voor de discussie in de raad over het samengaan op Voorne was de uitnodiging van Hellevoetsluis om hierover van gedachten te wisselen. Inmiddels is na kritiek vanuit Brielle de avond op 2 mei afgeblazen. Coalitiepartij Gemeentebelangen Westvoorne vroeg zich de plotselinge haast van Hellevoetsluis af en waarom de hierbij Commissaris van de Koningin aanwezig zou zijn. ‘Hellevoetsluis trekt een grote broek aan. Stel dat het mislukt. Dan kan Jan Franssen zeggen: ‘één gemeente op Voorne-Putten kan,’’ waarschuwde fractievoorzitter Bert Heijndijk. Zijn partij is fel tegenstander van herindeling. De andere lokale partij, oppositiepartij Partij Westvoorne, is ook voor een zelfstandig Westvoorne. In Westvoorne zijn nog genoeg zaken om eerst op de orde te stellen en de bestuurskracht te versterken. Oppositiepartij PvdA gaf aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven. Beide oppositiepartijen willen nog wel over het onderwerp discussiëren.
Coalitiepartij VVD gaf eerder aan niet onwelwillend tegenover een herindeling te staan. Fractievoorzitter Ruud Dukker gaf aan nog steeds bereid te zijn om met Hellevoetsluis over de toekomst te willen praten. Voor het CDA is vooral de vraag wat het beste voor de burgers is.
D66-fractievoorzitter Wim Hartog stelde: ‘je zou bijna vergeten dat we op Voorne-Putten een samenwerkingsverband hebben. Dit kan beter en sneller, maar er zit een stijgende lijn in.’ Westvoorne moet wat hem betreft proactief kijken naar wat beste voor de toekomst is. Hoewel de landelijke D66 voor gemeenten van 100.000 inwoners is, is Hartog op Voorne-Putten vooralsnog voor samenwerking. ‘Spijkenisse en Hellevoetsluis gaan constant rollebollend over straat. Brielle en Hellevoetsluis ook. Dat gerollebold moet eerst over zijn voordat we kunnen zeggen wat voor ons goed of slecht is.’
Hartog stelde voor om meer tijd te nemen en op 4 oktober in Westvoorne met de andere twee gemeenten over het samengaan te praten, wanneer Jan Franssen toch al een bezoek aan de gemeente brengt. Zijn voorstel kreeg geen steun vanuit de andere partijen. Ook burgemeester wil eerst de bestuurskrachtmeting afwachten. ‘Herindeling komt alleen van onderaf via de bevolking of de gemeenteraad.’

 

Verkoop Woonbedrijf

De verkoop van het Woonbedrijf lijkt een stapje dichterbij te zijn gekomen nu de coalitie zich kan vinden in de voorwaarden en de uitgangspunten van het selectieproces. Oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA waarschuwen voor de woelige tijden in woningcorporatieland.
In september stemde een meerderheid van de raad in met het principebesluit voor de verkoop van het Woonbedrijf aan een bestaande woningcorporatie. Intussen is de wijze waarop die gaat plaatsvinden bekend. Het Woonbedrijf mag alleen verkocht worden als de huidige situatie verbetert. De toekomstige eigenaar moet woningen bijvoorbeeld energiezuiniger maken, de dienstverlening waarborgen en overleggen met de Huurdersvereniging Westvoorne. Ook gaat de helft van de overwaarde van het Woonbedrijf in een Volkshuisvestingsfonds, dat wordt gebruikt voor toekomstige investeringen in het sociale huurbestand. Een selectiecommissie buigt zich een maand of vijf over de kandidaten. De uitwerking van de overeenkomst neemt daarna nog zo’n vier maanden in beslag.
Onlangs maakte het dagelijks bestuur ook de minimale biedprijs van 74 miljoen bekend. Anders moet bij een te laag bod de verkoop toch worden gegund. Bij de aanbesteding krijgt de prijs een wegingsfactor van 30 procent. Het dagelijks bestuur maakte dit bekend om het proces transparant te maken en gerechtelijke procedures te voorkomen. Het volkshuisvestingsbeleid en de dienstverlening tellen nu nog voor 50 procent bij het besluit mee.
‘Wij vinden verkopen van het Woonbedrijf het slechtste wat Westvoorne kan overkomen en wij wensen dus voor geen letter meegewerkt te hebben of onze goede naam te verbinden aan die verkoop,’ stelde fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne). Het Woonbedrijf heeft volgens haar een WOZ waarde die vele tientallen miljoenen hoger ligt dan de nu genoemde minimale biedprijs van 74 miljoen. Oppositiepartij PvdA is eveneens tegen de verkoop.
Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) benadrukte dat het een andere tijd en een andere opbrengst is, maar niet perse een slechte opbrengst. De woelige tijden in woningcorporatieland kunnen in het voordeel van Westvoorne zijn wanneer er problemen aan het licht komen die worden gerepareerd. Daarnaast is de op de loer liggende herindeling van belang. Hartog gaf aan dat de eerste brieven van Hellevoetsluis al binnen zijn. ‘Met herindeling hebben we de kwaliteit niet meer in de hand. Nu nog wel.’ Wethouder Ies Klok (D66) deelde zijn mening. Een woningcorporatie heeft straks meer ruimte om te investeren dan de gemeente. Hoewel de prijzen op de huizenmarkt dalende zijn wordt de prijs van een Woonbedrijf daar niet alleen door bepaald. De eventuele parlementaire enquête over de woningcorporaties zal vooral gaan over de toezichthouders. Van de 430 woningcorporaties in Nederland zijn bovendien heel goede werkzaam.
Zowel de Vereniging Onderdak Westvoorne als de Huurdersvereniging Westvoorne waren in de voorbereidende werkgroep betrokken, maar staan nu bijzonder kritisch tegenover het proces. De verenigingen vinden het onbegrijpelijk dat de bodemprijs plotseling op straat ligt. Voorzitter Hnery Borst van de huurdersvereniging vindt dienstverlening het belangrijkst. Wat betreft de verkoopprijs had de gemeente de markt eerst zijn werking moeten laten doen. ‘De bodemprijs wordt nu richtinggevend . Wij hebben liever de prestaties leidend.’ ‘Waarom in deze tijden van economische stagnatie, dalende huizenprijzen en een nieuwe opzet van de regio het Woonbedrijf met haast op de markt zetten,?’ vervolgde voorzitter Sjoerd Haagsma van Onderdak Westvoorne.
Fractievoorzitter Bert Heijndijk van Gemeentebelangen Westvoorne benadrukte dat het nu gaat om het selectieproces en de raad straks enkel akkoord gaat als aan de randvoorwaarden van de verkoop wordt voldaan. ‘Als die niet kloppen of de prijs niet dan doen verkopen we het Woonbedrijf niet. Het is nu nog te vroeg om dat te bepalen.’ Ook CDA en VVD waren het hiermee eens.
De gemeenteraad neemt op dinsdag 15 mei waarschijnlijk een besluit over de selectieprocedure.