‘Uit De Westvoornse Politiek’

Donderdag was het tweede deel van de begrotingsraad. Hieronder staan enkele moties en amendementen die de politieke partijen hebben ingediend.

Zonnepanelen gemeentegrond

Mogelijk komen er zonnepanelen op braakliggende gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Het dagelijks bestuur onderzoekt deze mogelijkheid.

Oppositiepartij PvdA denkt met het plaatsen van de zonnepanelen een dubbele slag te slaan. Het gebruik draagt bij aan een schoner milieu. Eén van de doelstellingen van het gemeentelijk Klimaatactieplan. Ook leveren de panelen geld op voor de verlieslijdende bouwgronden.

VVV Oostvoorne

Het dagelijks bestuur bekijkt of het VVV kantoor in Oostvoorne kan blijven. Dan zijn bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk.

Niet alleen het VVV kantoor in het voormalig gemeentehuis is belangrijk voor de inwoners en de toeristen. Oostvoornaars kunnen aan de Hoflaan ook terecht voor hun burgerzaken. Jaarlijks verricht de gemeente daar tussen de 5000 en 6000 handelingen. Bij een sluiting van het VVV kantoor moet er voor burgerzaken een aparte oplossing komen of verdwijnt het loket zelfs helemaal uit het dorp.

Mogelijk volgen bezuinigingen op de openingstijden en de dienstverlening.

Verhoging toeristenbelasting

Partij Westvoorne stelde tijdens de begrotingsraad voor om de toeristenbelasting alsnog te verhogen. De oppositiepartij denkt niet dat dit een nadelige invloed heeft op het aantal toeristen dat in de Westvoorne overnacht.

Wel kan een verhoging van de belasting het tekort op de begroting aanvullen. Dat is noodzakelijk nu de gemeente op andere terreinen die belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Westvoorne bezuinigt, zoals het groen en de VVV.

Alleen oppositiepartij PvdA steunde het voorstel. De andere partijen zijn tegen een verhoging van de toeristenbelasting. TOPVoorne, belangenbehartiger van de toeristische en recreatieve ondernemers, gaf al eerder aan fel tegenstander hiervan te zijn.

Rondetafeloverleg

Eind 2013 hoopt de gemeenteraad een structuurvisie voor het buitengebied hebben vastgesteld. De gemeente overlegt eerst met de betrokken partijen.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) gaf vorige maand nog aan dat het opstellen van de structuurvisie voor 2014 op de agenda staat. De gemeenteraad vindt echter dat het eerder duidelijk moet zijn waar de agrarische sector zich mag ontwikkelen en waar niet.

Ook moet de Structuurvisie Buitengebied breed gedragen worden. Daarom komt er een rondetafeloverleg met partners als de LTO, TOPVoorne en de Verontruste Burgers.

Alleen VVD’er Janneke Krajenbrink stemde tegen het voorstel van Partij Westvoorne.

Minder bezuinigen

De coalitiepartijen willen dat er minder drastisch gesneden wordt in de Adviesraad Sport en Accommodaties (ASA), Jeugd en Jongerenwerk, opleidingsbudget en huur gemeenteloods Rockanje. Het dagelijks bestuur dacht met een aantal maatregelen in totaal ruim 38.000 euro hierop te kunnen bezuinigen.

De voorgestelde bezuinigingen  waren aanzienlijk. Zo zou de ASA helemaal worden afgeschaft en de huur van de gemeenteloods in 2014 worden stopgezet. Het Jeugd en Jongerenwerk zou, na dit jaar al met 40 procent gekort te zijn, nog eens te maken krijgen met een bezuiniging van 10 procent.

VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA en D66 willen slechts 18.000 euro op deze onderdelen bezuinigen. Ze kregen steun van drie raadsleden van Partij Westvoorne: Emma van Blom, Alice Vermeer en Leo Gelderland.

Adviesraad blijft

De Adviesraad voor Sport en Accommodaties (ASA) blijft bestaan. Donderdagmiddag riep de gemeenteraad de voorgestelde bezuiniging een halt toe.

Het schrappen van de ASA moest jaarlijks bijna 7000 euro opleveren. ‘Helaas zijn wij niet gevraagd mee te denken over de mogelijkheid om op ons te bezuinigen en helemaal niet over de consequenties van het opheffen van onze activiteiten,’ stelde voorzitter Ria van der Linde – Pollemans.

De ASA adviseert het dagelijks bestuur over het sportbeleid en over de accommodaties voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. 64 Clubs, verenigingen en stichtingen worden zo vertegenwoordigd. Van der Linde stelt dat ze kan bezuinigen op kosten voor huur van de vergaderruimte en de ambtelijke ondersteuning.