‘Uit De Westvoornse Politiek’

Nieuwe jeugdraadsleden

Jelle Bout, Sven van Betuw en Robin Smoor (allen uit Rockanje) zijn sinds vorige week dinsdag jeugdraadslid. De jeugdraad bestaat nu uit acht leden. Voor de zomer hebben Nicolien Heijndijk en Paco Bleeker afscheid genomen.

 

Onderzoek strandhuisjes

De gemeenteraad heeft 23.000 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de mogelijke

belangenverstrengeling in het besluitvormingsproces met betrekking tot de strandhuisjes. In de raadsvergadering van 21 juni is gebleken dat bij een groot deel van de raad nog vragen

zijn over de rol van wethouder Ies Klok (D66). Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) verricht het onderzoek.

 

Verkoop Woonbedrijf

Een meerderheid van de gemeenteraad wil het Woonbedrijf verkopen een aan bestaande woningcorporatie.  Westvoorne is nog één van de weinige gemeenten in Nederland met een eigen woonbedrijf. Met de verkoop zou vooral een professionaliteitslag kunnen worden gemaakt. Politieke invloed moet via afspraken gewaarborgd blijven.

Volgens Partij Westvoorne weet een woningcorporatie minder goed wat er speelt en betekent het verlies aan zeggenschap, een geringere betrokkenheid, meer bureaucratie en minder directe klantenbinding. De grootste oppositiepartij is voor behoud van het Woonbedrijf in combinatie met verkoop van een deel van de woningen aan zittende huurders. Ook de PvdA sprak bij monde van fractievoorzitter Gerrit Bussink van een ‘onzekere en risicovolle stap’. Fractievoorzitter Wim Hartog van D66 refereerde echter tijdens de gemeenteraadsvergadering aan een mogelijke gemeentelijke herindeling, die bij het maken van een keuze van belang is.  

Het college van B en W gaat het voorstel voor de verkoop aan een bestaande corporatie uitwerken. Bij de definitieve keuze is ook de opbrengst van de verkoop – een kwestie van miljoenen – van belang.

Op aandringen van Gemeentebelangen Westvoorne vindt er in een later stadium een second opinion plaats. ‘We kunnen dan altijd kiezen voor de status quo,’ legde wethouder Ies Klok (D66) uit.