‘Uit De Westvoornse Politiek’

Extra woning

Het project ‘De Vijf Bladeren’ in Oostvoorne krijgt één extra eengezinswoning.  Iepenblad 8 mag van de gemeenteraad gebouwd worden.

Door de veranderde vraag naar meer betaalbare koopwoningen voerde ontwikkelaar Vakbouw een wijziging in het oorspronkelijk bouwplan door. Zeven eengezinswoningen zijn vervangen voor acht kleinere en goedkopere eengezinswoningen.

Het dagelijks bestuur had al voor 108 woningen een omgevingsvergunning afgegeven. Alleen voor één nieuwe woningen moest nog een vergunning worden verleend.

Poepzuigerproef

Westvoorne krijgt toch een poepzuiger. Het apparaat mag een jaar lang de overlast van hondenpoep proberen te verminderen.

Het dagelijks bestuur voelde niets voor de inzet van een poepzuiger. De inhuur en de benodigde mankracht is niet goedkoop. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt dat een schone ruimte hondeneigenaren stimuleert die ook schoon te houden. Ook de belangenvereniging van baasjes ‘De Gelukkige Hond’ pleitte voor de inzet.

De gemeenteraad bepaalt volgende jaar of de poepzuiger voldoende effect heeft.

Debat integriteit

De burgemeester discussieert binnenkort met de vijf fractievoorzitters over bestuurlijke integriteit. Het moet duidelijk zijn wanneer een bestuurder wel en niet mag stemmen en debatteren.

Aanleiding voor de ontstane discussie is de aanwezig van raadslid Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne) bij het debat en het stemmoment over het voorstel ‘Bijstellen uitvoeren glasbeleid door fasering’ tijdens de voorgaande raadsvergadering. Coalitiepartij VVD verwijt hem belangenverstrengeling, omdat hij agrarische bedrijven en ondernemers adviseert en eigenaar is van een kwekerij in Rockanje. Fractievoorzitter Ruud Dukker, eigenaar van een tomatenkwekerij, deed niet mee aan het debat en het stemmoment. Het voorstel werd met de aanwezigheid van Noordermeer en de afwezigheid van de VVD’er met zeven tegen zeven niet aangenomen.

Noordermeer gaf aan zich vooraf door deskundigen te hebben laten informeren. Zij gaven aan dat zijn aanwezigheid geen probleem is. Hij heeft ook een verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid.

‘Ik ben blij dat ik me altijd consequent heb teruggetrokken bij debat en de stemming als er glaszaken voorlagen. Zelfs al lijkt er in sommige raadsbesluiten rondom het glasbeleid geen direct belang; de schijn van belangenverstrengeling is er voor de buitenwereld altijd,’ benadrukte Ruud Dukker vorige week dinsdag nog eens.

De kwestie belangenverstrengeling speelde ook al een rol tijdens de discussie over de strandhuisjes. Toen werd wethouder Ies Klok (D66) verweten dat hij zich aan de schijn van belangenverstrengeling schuldig had gemaakt. De liberalen willen nu duidelijkheid over wat nu wel of geen belangenverstrengeling of de schijn hiervan is en wat de rol van de burgemeester is.

Starterswoningen De Rots

Op locatie De Rots in Rockanje komen definitief twaalf starterswoningen.  De gemeenteraad stemde op dinsdag 29 mei in met het plan voor de benedenbovenwoningen.

‘De Rots’ leidde vooral de afgelopen weken tot de nodige verdeeldheid in het dorp en de politiek. Winkelier Rick Mulder verzamelde met zijn actiegroep Houd Rockanje Jong iets meer dan 700 handtekeningen voor starterswoningen. Hij wilde dat de gemeente de benedenbovenwoningen (zes huur en zes koop) bouwt om de vergrijzing een halt toe te roepen. Alle coalitiepartijen en oppositiepartij PvdA steunden hem.

De actiegroep Houd Rockanje Laag en veel omwonenden vinden de benedenbovenwoningen echter niet bij het dorpse karakter passen en had veel liever twee-onder-één-kapwoningen gezien. Het plan is vooral te massaal. De koopappartementen zullen ook moeilijk verkoopbaar zijn vanwege de huurappartementen in hetzelfde gebouw. Van de politieke partijen is alleen oppositiepartij Partij Westvoorne tegen de bouw van benedenbovenwoningen. De twaalf starterswoningen zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Met het besluit lijkt een eind te zijn gekomen aan een jarenlang proces. Veel inwoners van Rockanje kwamen in opstand tegen de massale plannen van een project ontwikkelaar. De gemeente kocht daarom in 2010 locatie ‘De Rots’.

Naast de twaalf benedenbovenwoningen komen er nog drie seniorenwoningen op het terrein. De komende maanden wordt het woningbouwplan uitgewerkt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning.