‘Uit De Westvoornse Politiek’

Zonnepanelen gemeentehuis

Het gemeentehuis in Rockanje en de gemeentewerf in Oostvoorne krijgen zonnepanelen. De gemeente wil op die manier duurzame energie gaan opwekken.

Drieënhalf jaar geleden stelde de gemeenteraad het Klimaatactieplan 2009-2012 vast. Eén van de milieudoelstellingen was om openbare gebouwen duurzaam te maken. Dit kan door het plaatsen van zonnepanelen op daken. Het dagelijks bestuur denkt bovendien zo een positief signaal richting de inwoners af te geven.

De aanschaf van de zonnepanelen op het gemeentehuis kost 33.000 euro (excl. BTW) en die op de gemeentewerf 24.000 euro (excl. BTW). Na negen jaren zijn de investeringen terugverdiend.

De gemeenteraad neemt in oktober een besluit.

Golfbaan Lagerwoude

Het niet-doorgaan van golfbaan Lagerwoude nabij de Peltsersdijk in Tinte kost de gemeente Westvoorne geld. De voorbereidingskosten van het project zijn meer dan een ton.

Grondeigenaar ASR wilde een golfbaan met woningen in de polder tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het dagelijks bestuur van Westvoorne ondersteunde dit initiatief. Op 25 maart 2009 ondertekenden de gemeente en ASR een samenwerkingsovereenkomst. Westvoorne had een voortrekkersrol, omdat het grootste deel van de locatie daar ligt. Afgesproken is dat in een  latere overeenkomst zou komen vast te staan dat ASR de gemeentelijke onkosten vergoedt.

Begin dit jaar liet ASR wethouder Ies Klok (D66) echter weten definitief met het project te stoppen. Alleen was toen die andere overeenkomst nog niet ondertekend. ASR is niet bereid de onkosten nu te betalen, omdat de betalingsverplichting niet vaststaat is. In totaal ging 107.000 euro op aan de advocaatkosten voor het opstellen van de overeenkomsten, de procedurekosten Milieueffectenrapportage en de uren ambtelijke organisatie. ASR heeft wel het leeuwendeel van de voorbereidingskosten, een half miljoen, op zich genomen.

Het dagelijks bestuur is niet bang voor een tweede ‘golfbaan Lagerwoude’. Tegenwoordig maakt de gemeente afspraken met ontwikkelaars in een exploitatieovereenkomst. Daarin staat op welk moment en voor welk bedrag er wordt afgerekend indien het project tussentijds stopt.

Op woensdag 3 oktober bespreekt de commissie Grondgebied de onkosten voor de golfbaan.

Niet doorgaan golfbaan kost gemeente bijna ton

Hoogstwaarschijnlijk rolt er in Tinte nooit een golfballetje in een hole. De voorbereidingenkosten voor het stopgezette project golfbaan Lagerwoude nabij de Peltsersdijk lopen voor Westvoorne op tot bijna een ton.

Voortrekkersrol Westvoorne

Grondeigenaar ASR Vastgoed kwam een paar jaar geleden met het plan voor een golfbaan met nieuwe natuur in de polder tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Woningbouw op het terrein moest het geheel financieren. Het dagelijks bestuur van Westvoorne ondersteunde dit initiatief. Op 25 maart 2009 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Toen is ook afgesproken dat in later zou komen vast te staan dat ASR de gemeentelijke onkosten vergoedt. Westvoorne had in tegenstelling tot de buurgemeenten een voortrekkersrol in het geheel, omdat het grootste deel van de locatie daar lag. Als de golfbaan eenmaal in gebruik was waren de revenuen voor de gemeente.

Betalingsverplichting ASR

Begin dit jaar liet ASR portefeuillehouder Ies Klok (D66) echter weten vanwege de huidige marktsituatie met het project te stoppen. Alleen was de tweede overeenkomst met de vastgoedtak van de verzekeraar nog niet getekend. Hierdoor staat de betalingsverplichting niet vast. De gemeente draait nu op voor een totaalbedrag van 92.000 euro aan advocaatkosten voor het opstellen van de overeenkomst, procedurekosten Milieueffectenrapportage en de door de ambtenaren gemaakte uren. ‘Het is weinig zinvol een juridische procedure te starten over de nakoming van een niet door de partijen getekende overeenkomst,’ aldus wethouder Klok. ASR neemt wel het leeuwendeel van de voorbereidingskosten, een half miljoen euro, op zich.

Toekomstige overeenkomsten

Het dagelijks bestuur is niet bang voor een tweede ‘golfbaan Lagerwoude’. Tegenwoordig maakt de gemeente vooraf met ontwikkelaars afspraken over betalingsverplichtingen. In een overeenkomst staat op welk moment en voor welk bedrag betrokkenen verantwoordelijk zijn indien een project niet doorgaat.

Op woensdag 3 oktober bespreekt de commissie Grondgebied het kostenplaatje voor de golfbaan.