‘Uit De Westvoornse Politiek’

Euro naar rekenkamer

Iedere Westvoornaar gaat vanaf volgend jaar jaarlijks één euro aan de lokale rekenkamer betalen. Dit bedrag is gelijk aan dat van de omliggende gemeenten.

Oorspronkelijk zouden de Westvoornaars per inwoner iets minder aan het onderzoeksorgaan van de gemeente afdragen. Oppositiepartij Partij Westvoorne wilde  echter met de omliggende gemeenten meegaan. Het voorstel werd met steun van de PvdA aangenomen.

 

Nieuwe jeugdraadsleden

De jeugdraad heeft sinds vorige week dinsdag vijf nieuwe leden. Tom de Willigen en Marjolein Groeneveld uit Oostvoorne en Bastiaan Meijer, Eveline Wiegers en Pepijn Hansen uit Rockanje zijn door de gemeenteraad benoemd.

De jeugdraadsleden adviseren de volwassen raadsleden over zaken met betrekking tot jongeren. Door verhuizing was het aantal leden van de jeugdraad teruggelopen tot vijf. Minder dan het vereiste minimaal aantal van zeven leden. Nu bestaat de jeugdraad uit tien.

 

‘Rockanje upgraden’

VVD’er Jaap Heijndijk vindt dat Rockanje en Tinte ook de mogelijkheid moeten krijgen om subsidie van de Stadsregio aan te vragen om hun dorp te ‘upgraden’. Het raadslid reageert hiermee op kritiek uit Rockanje. Inwoners vinden dat hun dorp achtergesteld wordt nu er tonnen naar Koepel Zeeburg en de vitaliteitstuin bij het woon-zorgcomplex Leemgaarde in Oostvoorne gaan.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) is op de hoogte van de verontwaardiging. Hij gaf aan dat bij een aanvraag soms snel gehandeld moet worden. Deze twee projecten waren al bekend en konden meteen worden ingediend. De wethouder is van plan voor Rockanje of Tinte subsidie aan te vragen als de kans zich nogmaals voordoet voor.

Verontdieping meer

Het Havenbedrijf Rotterdam wil 1,85 miljoen kuub zand en slib van de Amazonehaven op de Maasvlakte op de bodem van het Oostvoornse Meer storten. Dat kan pas nadat de gemeente Westvoorne vergunning heeft verleend.

Volgend jaar september moet het zand van de te verbreden Amzonehaven naar het nabijgelegen meer gaan. Ondernemers, duikers en vissers vrezen negatieve effecten. ‘Het gaat echt ergens om,’ benadrukte een eveneens bezorgde fractievoorzitter Bert Heijndijk (Gemeentebelangen).  Hij dringt aan op een uitgebreider onderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit en de recreatie. Ook heeft het raadslid kritiek op het gebrek aan communicatie vanuit het Havenbedrijf.

Heijndijk constateerde dat het werk intussen al is aanbesteed. De gemeente heeft nog geen vergunning voor het storten verleend. Dan zijn er ook mogelijkheden tot het maken van bezwaar. Wethouder Erik Mulder (D66) beaamde dat het aan communicatie schort. Hij heeft intussen contact gehad met het Havenbedrijf. ‘De druk is gezet.’

‘Benut parkeergarages’

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen) onderzoekt of de parkeergarages de parkeerproblematiek in Oostvoorne en Rockanje kunnen oplossen. Nu zijn die aan De Ruy en in Stuifakkers vrijwel leeg terwijl elders in het dorp automobilisten naar een parkeerplaats zoeken.

De fractievoorzitters Bert Heijndijk (Gemeentebelangen) en Corry Langendoen (PvdA) constateerden onlangs de ongebruikte plaatsen in de garages.

Tegelijkertijd houden winkelpersoneel en andere werknemers in Oostvoorne de hele dag plekken buiten bezet. Het dagelijks bestuur denkt aan het instellen van een blauwe zone. Dat zou de langparkeerders tegenhouden. ‘Dan moet je ook handhaven,’ benadrukt raadslid Leo Gelderland (Partij Westvoorne). Hij gaf aan dat handhaving niet goedkoop is. Van Lith merkte echter op dat aan de huur van een parkeergarage ook kosten zijn verbonden.

De wethouder onderzoekt nu de mogelijkheden van zowel de blauwe zone, de parkeergarages en het gebruik van terreinen als achter Zeeman in Rockanje.