‘Uit De Westvoornse Politiek’

Rentree

Joop van Nugteren (VVD) maakt na tien jaar afwezigheid zijn rentree in de Westvoornse politiek. De Rockanjenaar is vorige week benoemd tot fractieassistent. Hij was eerder raadslid voor de liberalen.

Verondieping meer

Het Havenbedrijf ziet af van de verondieping van het Oostvoornse Meer. De 1,85 miljoen kuub zand en slib van de Amazonehaven op de Maasvlakte gaat volgend jaar naar de Tweede Maasvlakte.

De verbreding van de haven heeft haast. Het Havenbedrijf wil echter ook met de gebruikersgroepen overleggen. Vanuit die groepen kwam de nodige kritiek op de verondieping. Duikers en vissers vrezen voor negatieve effecten. ‘De tijd die nodig is om het overleg met gebruikersgroepen zorgvuldig af te ronden maakt het nu niet mogelijk de verondieping door te zetten,’ beargumenteert het Havenbedrijf.

Verondieping van het Oostvoornse Meer is nog niet uitgesloten. Het Havenbedrijf is bereid zich bij een volgende gelegenheid hier weer voor in te zetten. ‘Uit de verrichte onderzoeken blijkt duidelijk dat een verondieping van het meer ten goede komt aan de kwaliteit van het meer, voor zowel de natuur als de recreatie.’ Ook wethouder Erik Mulder (D66) gaf tijdens de afgelopen raadsvergadering nog eens aan dat het ‘niet om afstel, maar om uitstel gaat’.

Gemeentebelangen Westvoorne reageerde bij monde van fractievoorzitter Bert Heijndijk verheugd. Hij drong eerder nog aan op een uitgebreider onderzoek naar de effecten op de waterkwaliteit en de recreatie.

Commissie Woonbedrijf

De gemeenteraad bespreekt volgend jaar in een speciale commissie de toekomstmogelijkheden van het Woonbedrijf. Dat is noodzakelijk nu de verkoop is vastgelopen.

Westvoorne is nog één van de weinige gemeenten met een eigen Woonbedrijf. Dat staat voor een minimumbedrag van 74 miljoen euro te koop. De afgelopen maanden hebben geïnteresseerde woningcorporaties aan een tenderprocedure meegedaan. Een bieding bleef uit, omdat niemand kon voldoen aan de financiële voorwaarden.

De raadsleden gaan zelf de mogelijkheden voor de vastgelopen verkoop van de huurwoningen onderzoeken. Vanaf begin volgend jaar houden ze (openbare) vergaderingen. Uiteindelijk moet er een voorstel op tafel liggen. Voorzitter van de commissie is Emma van Blom (Partij Westvoorne).

Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het dagelijks bestuur om 10.000 euro voor onderzoek naar de toekomstmogelijkheden uit te trekken. Hierbij is de centrale vraag: ‘verzelfstandigen of verkopen? Of zijn er andere toekomstmogelijkheden?’ De ‘ondergrens’ van een mogelijke verkoopprijs wordt hier voorlopig niet bij betrokken. VVD en CDA vinden dit jammer, omdat de verkoop is gebaseerd op een bepaalde opbrengst. De twee coalitiepartijen stemden toch voor het voorstel.

Alleen de PvdA was uiteindelijk tegen. De oppositiepartij wil neutraal in de raadscommissie stappen en die eerst het werk laten doen.