‘Uit De Westvoornse Politiek’

Fietspad Westvoorneweg

Het ontbrekend stuk fietspad naast de Westvoorneweg komt er nog dit jaar. De Provincie heeft onlangs de laatste benodigde grond aangekocht.

Het fietspad stopt bij het kruispunt met de Rietdijk. Daarna moeten fietsers omrijden of de drukke Provinciale weg op. Al jaren werd er alom gepleit voor  het verlengen van het fietspad, maar de grond was niet in eigendom van de Provincie. ‘In mei of juni beginnen de werkzaamheden,’ vertelde een verheugde wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) tijdens de raadsvergadering.

 

Afvalbakken weg

Het dagelijks bestuur van Westvoorne is niet van plan om alle 217 afvalbakken voor de komende jaarwisseling weg te halen. Dat kost veel meer dan de schade door vandalisme.

Het opblazen van afvalbakken veroorzaakt een groot deel van de totale schades van oud en nieuw. De afgelopen jaarwisseling was de totale schade aan straatmeubilair 2.437,90 euro, waarvan bijna 2000 euro aan afvalbakken. Het weghalen en terughangen kost echter meer dan de schade. Dat zou betekenen dat vier man personeel hier vijf dagen mee bezig zijn. Ook is het dagelijks bestuur bang dat andere objecten dan worden opgeblazen.

De gemeente haalt al wel afvalbakken op risicolocaties weg.

 

Wethouder welkom

Wethouder Erik Mulder (D66) is bij iedere vergadering van de commissie Woonbedrijf welkom. Hij hoeft niet langer op een aparte uitnodiging te wachten.

De commissievergadering is bedoeld als een ‘a-politieke’’ bijeenkomst, waarin de feiten van het Woonbedrijf op een rij worden gezet. Daarom was het aanvankelijk niet wenselijk om de wethouder iedere keer zijn woord te laten doen.

Donderdag was wethouder Mulder op uitnodiging aanwezig om uitleg over de cijfers te geven. Raadslid Janneke Krajenbrink (VVD) vond dit zo nuttig dat zij wil dat hij in het vervolg iedere keer komt. ‘Dit komt de snelheid in het proces ten goede,’ stelde D66-fractievoorzitter Wim Hartog. De andere raadsleden beaamden dat de wethouder zich voldoende op de achtergrond had gehouden.

 

Beter samenwerken

De jeugdraad ontmoet aanstaande maandag de raadsleden. Ze willen beter gaan samenwerken.

De jeugdraadsleden adviseren hun oudere collega’s over alle zaken die jongeren aangaan. Het staat echter niet vast hoe het overleg plaatsvindt en hoe de jongeren worden geïnformeerd over zaken die in de gemeenteraad spelen. ‘Daardoor wordt de jeugdraad niet betrokken bij het opstellen van beleid over jeugd- en jongerenzaken,’ stelt fractievoorzitter Emma van Blom (Partij Westvoorne). Ze stelde voor om twee leden van de jeugdraad bij relevante onderwerpen mee te laten discussiëren in een commissievergadering.  Daarnaast zouden de jongeren alle vergaderstukken van de gemeenteraad digitaal moeten krijgen.

Ook de andere politieke partijen vinden dat de samenwerking beter kan. ‘We willen eerst weten wat de jongeren hier zelf van vinden,’ benadrukte raadslid Janneke Krajenbrink (VVD). De jeugdraad mag maandag aangeven wat  zij willen.

Het gesprek tussen de jeugdraad en de gemeenteraad vindt plaats in de commissievergadering Bestuurlijke Zaken en Middelen.

‘Geen tweede supermarkt in Rockanje’

Rockanje heeft geen behoefte aan een tweede supermarkt. Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van de bestaande supermarkt in het dorp voldoende is om in de winkelbehoefte te voorzien.

Achteruitgang winkelaanbod

Het gemeentebestuur wil weten wat er gedaan kan worden om het voorzieningenniveau in de kernen te behouden of te versterken. Adviesbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) uit Nijmegen onderzocht daarom de status van de detailhandel in Westvoorne. De situatie in het centrum van Rockanje is somber, zoals ook de ondernemers zelf aangeven in een enquête. In de afgelopen periode zijn winkels verdwenen en de omzet is lager dan gemiddeld in de Randstad. Het aantal filiaalbedrijven groeit ten koste van zelfstandige ondernemers. Een winkel in huishoudelijke artikelen ontbreekt. ‘Als er niks verandert zullen de kwaliteit en kwantiteit van het winkelaanbod achteruit gaan,’ benadrukt DTNP.

Uitbreiding supermarkt

Het onderzoeksbureau ziet weinig kansen voor een tweede supermarkt in de badplaats. Eerder waren er plannen voor een discounter. Maar, inwoners besteden minder dan de helft van hun uitgaven aan dagelijkse boodschappen in eigen dorpscentrum. Waarschijnlijk verbetert dit niet aanzienlijk. Ook het aantal inwoners zou te weinig zijn voor een tweede supermarkt in Rockanje. ‘Het is beter te kiezen voor één supermarkt van moderne omvang met voldoende omzet dan voor twee met ieder te weinig omzet,’ stelt DTNP. De huidige supermarkt is een publiekstrekker, maar naar hedendaagse maatstaven klein en zou moet worden vergroot. Eventueel in een nieuwe locatie rondom het Dorpsplein.

Weekmarkt

Sterk punt van Rockanje is de weekmarkt. Het adviesbureau geeft aan dat die op het Dorpsplein moet blijven. Daarnaast zouden horecagelegenheden aan het plein Rockanje aantrekkelijker maken.

De commissie Inwonerszaken bespreekt op donderdag 7 maart de problematiek.