‘Uit De Westvoornse Politiek’

Geen bezwaar disco

Het dagelijks bestuur heeft geen bezwaar meer tegen de komst van een discotheek aan de N57. Hellevoetsluis heeft het plan voor de locatie pal aan de grens met Westvoorne voldoende aangepast.

De Hellevoetse gemeenteraad stemde in december in met het gewijzigde bestemmingsplan. Vorig jaar lag het ontwerpbestemmingsplan nog ter inzage. Het dagelijks bestuur van Westvoorne was toen één van de bezwaarmakers. Ze hadden vooral moeite met de grootte van het wegrestaurant, dat de discotheek leek te domineren. Ook Gedeputeerde Staten diende toen een zienswijze in.

Hellevoetsluis heeft het plan in overleg met de Provincie aangepast. Het restaurantgedeelte bij de discotheek wordt kleiner. Ook het dagelijks bestuur van Westvoorne gaat nu akkoord.

Het bestemmingsplan ligt van 3 januari tot en met 14 februari ter inzage.

Vuurtoren uit zicht

Het Beachcenter Oostvoorne aan de noordoever van het Oostvoornse Meer dreigt uit het zicht te verdwijnen. Eigenaar Kees van Ekeren vreest dat met een extra etage op het naastgelegen paviljoen Stormvogel zijn zaak niet meer te vinden is.

Een paar jaar geleden zette Van Ekeren een opvallende vuurtoren naast zijn Beachcenter. Voor die tijd viel zijn zaak niet op. ‘Straks kan je de vuurtoren dus ook niet meer zien,’ concludeert hij.

Op de nieuwe, bovenste etage van paviljoen Stormvogel komen appartementen voor recreanten. Van Ekeren vindt dat het paviljoen met 9 meter veel te hoog wordt. ‘Daar passen zelfs drie lagen in.’ Met een iets lager paviljoen kan hij leven.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) geeft aan dat het nu gaat om het opnemen van de uitbreiding van paviljoen Stormvogel in het bestemmingsplan Zeegebied. Het bouwplan kan nog worden aangepast. Hij gaat met de ondernemers in gesprek. Ook wil de wethouder met de wegbeheerder het verbeteren van de toegangsweg naar het Beachcenter bespreken.

‘Te laat’

De vereniging Houd Rockanje Laag heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje Noord. Maar, hun zienswijze kwam één dag te laat aan op het gemeentehuis.

Het document werd op 19 december persoonlijk aan de Raadhuislaan afgegeven.  Als het die dag per post was binnengekomen dan was het bezwaarstuk wel behandeld. Dat zou immers betekenen dat de zienswijze op 18 december, de deadline, was verstuurd.

Het bestemmingsplan lag van 25 oktober tot en met 5 december ter inzage. Voor die deadline had Houd Rockanje Laag een pro forma zienswijze ingediend. Het dagelijks bestuur verleende uitstel tot en met 18 december.

De vereniging deed vorige week woensdag een beroep op de gemeenteraad om de zienswijze alsnog ontvankelijk te verklaren. Houd Rockanje Laag stelt daarin onder andere dat het gemeentebestuur meer rekening moet houden met de bevolkingskrimp. Ook wil de vereniging dat indieners van zienswijzen bij zeer ingrijpende wijzigingen met de raadsleden in gesprek gaan.

‘Het is geen visitekaartje voor onze gemeente als we zo streng zijn,’ vond PvdA-fractievoorzitter Corry Langendoen. Wethouder Hans van Lith benadrukte echter dat ook gemeente zich aan de regels moet houden. Hij is bang dat na het maken van een uitzondering ‘het hek van de dam is’.

Op dinsdag 19 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan en de zienswijze.