‘Uit De Westvoornse Politiek’

Gevaarlijke stoffenroute

De gevaarlijke stoffenroute tussen de rotonde Kleidijk-Brielsweg wordt afgeschaft. Voor het vervoer verder dan het tankstation in Oostvoorne geldt in het vervolg een ontheffingsplicht.

Reden is dat de gemeente Brielle in oktober 2011 de Schrijversdijk als route voor gevaarlijke stoffen heeft geschrapt. Het tankstation aan de Schrijversdijk is gestopt met de verkoop van LPG. De route eindigt nu al aan de gemeentegrens.

 

Visie badstrand

Het moet duidelijk zijn hoe het bastrand van Rockanje zich in de komende jaren ontwikkelt. Nog dit jaar komt er daarom een toekomstvisie.

Uit onderzoek van GZH in 2006 blijkt dat jaarlijks 1,5 miljoen mensen het strand bezoeken. Van gezinnen tot jeugdig en uitgaand publiek. Het strand is het enige in Nederland dat is gericht op het zuiden. De gemeente wil uiteenlopende vragen beantwoorden over veiligheid, bezuinigingen reddingsbrigade en EHBO, overlast door strand paviljoens, onderhoud en beheer strand en marketing en promotie. Gesprekken met onder meer ondernemers, TOPVoorne, VVV, Provincie, natuurorganisaties, toezichthouders en inwoners moeten hierop antwoorden geven. Eind mei is bovendien een Badstrand Congres.

In september worden de voorlopige uitkomsten voorgelegd aan gemeenteraad. In december moet de definitieve toekomstvisie op tafel liggen.

 

Startersleningen

Het moet voor starters op de woningmarkt makkelijker worden om een huis in de gemeente te kopen. De gemeente Westvoorne wil daarom weer startersleningen gaan verstrekken.

De gemeente heeft tot begin 2012 23 startersleningen verstrekt. Toen was het geld op. Door aflossingen heeft de gemeente weer 124.000 euro in kas voor nieuwe leningen. Het Rijk financiert de helft van de lening. Met het huidige budget kunnen zo’n zes leningen worden verstrekt.

De lening is bedoeld voor kopers die minimaal een jaar in Westvoorne wonen of studenten die binnen een jaar na het afronden van hun studie terug willen. Het in eigendom verkrijgen van de woning mag niet meer dan 2 ton kosten. Hiermee moet worden voorkomen dat kopers die zelf een goedkopere woning kunnen betalen de lening gebruiken voor duurdere woningen.

Twee jops

Oostvoornse jongeren kunnen elkaar binnenkort op de Hofwei ontmoeten. Het dorp krijgt een jongerenontmoetingsplaats (jop) in het verlengde van de parkeerplaats.

De gemeenteraad ging eind januari akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne. Dat ligt nog tot en met 3 april ter inzage. Zodra de raadsleden het definitieve in mei of juni vaststellen kan de jop er komen.

In Rockanje wordt de ontmoetingsplaats voor de jeugd aan de Ommeloop verplaatst naar de locatie achter Zeeman. Ook hier speelt het bestemmingsplan een rol. Het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje noord is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel kan nog in beroep worden gegaan bij de Raad van State. Als er geen schorsingsverzoek is ingediend kan de gemeente de jop verplaatsen. Die aan de Ommeloop is altijd tijdelijk geweest. Jongeren hebben zelf altijd aangegeven het liefst een plek zo dicht mogelijk bij het dorpscentrum te willen. Bij de nieuwe locatie achter de Zeeman komt bovendien een pannaveldje. De Rockanjese jeugd krijgt ook nog eens twee nieuwe, verplaatsbare elementen voor de skatebaan op het evenemententerrein op de Drenkeling.

De totale kosten voor de voorzieningen in Oostvoorne en Rockanje zijn 61.250 euro.