‘Uit De Westvoornse Politiek’

Verhuizing De Peuterhof

De peuterspeelzaal in Oostvoorne krijgt waarschijnlijk een andere bestemming. Peuterspeelzaal De Peuterhof is in een bestuurlijk overnametraject verwikkeld.

Het is de bedoeling dat een grote partij in de kinderopvang, Humanitas, de peuterspeelzaal overneemt. Die wil echter niet het pand aan de Stationsweg overnemen. De besprekingen om de peuterspeelzaal na overname in een basisschool te vestigen zijn nog in gang. Dit betekent dat de huidige stichting met het pand achterblijft. Omdat die geen middelen en capaciteiten heeft om het pand te behouden wordt naar een andere bestemming gezocht. ’Ik zoek nu uit of daar een jongerencentrum kan komen,’ aldus wethouder Nico Groenewegen (CDA).

Toekomstvisie badstrand

Een poging van oppositiepartij Partij Westvoorne om de Toekomstvisie Badstrand over de verkiezingen heen te tillen is mislukt. De VVD beschouwt dit als een motie van wantrouwen.

Uit onderzoek van GZH in 2006 blijkt dat jaarlijks 1,5 miljoen mensen het strand bezoeken. Van gezinnen tot jeugdig en uitgaand publiek. Maar, de concurrentie van de stranden op de Maasvlakte en Goeree is groot. Het gemeentebestuur vindt dat het duidelijk moet zijn hoe het strand zich in de komende jaren ontwikkelt. De gemeente wil uiteenlopende vragen beantwoorden over veiligheid, bezuinigingen reddingsbrigade en EHBO, overlast door strand paviljoens, onderhoud en beheer strand en marketing en promotie. Gesprekken met onder meer ondernemers, TOPVoorne, VVV, Provincie, natuurorganisaties, toezichthouders en inwoners moeten hierop antwoorden geven. In oktober is er nog een congres over de toekomst van het badstrand met de raadsleden. Later volgt een informatieavond voor bewoners. In maart stelt de gemeenteraad de toekomstvisie vast.

Partij Westvoorne wil echter de tijd nemen en de visie door de nieuwe gemeenteraad laten vaststellen. Eventueel in de vorm van een werkgroep. De VVD kon zich deels in de argumenten vinden, maar de laatste zin in het amendement over de vaststelling door de nieuwe gemeenteraad viel verkeerd. ‘Dit doet de deur dicht. Ik beschouw dit als een motie van wantrouwen,’ reageerde raadslid Janneke Krajenbrink (VVD). Het schrappen van de laatste zin deed de liberalen niet van gedachten veranderen.

Ook de drie andere coalitiepartijen waren tegen. Alleen oppositiepartij PvdA stemde in met het voorstel van Partij Westvoorne.

Jop op Hofwei

Oostvoorne krijgt een jongerenontmoetingsplaats (jop). Een meerderheid van de gemeenteraad verkiest de Hofwei boven ‘het Zwanemeer’ achter de Brielseweg als locatie.

De politiek was het er vorige week dinsdag snel mee eens dat de jeud een eigen plek moet krijgen. Maar, de locatie bleek een punt van discussie. De raad ging al eind januari akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne. Het bestemmingsplan waar de jop onder valt. Tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam Gemeentebelangen Westvoorne met een ander voorstel. Fractievoorzitter Bert Heijndijk is bang dat omwonenden van de Hofwei over de jongeren gaan klagen. ‘Ze zijn al eerder uit het dorp weggestuurd.’ Hij vindt het Zwanemeer bij de skatebaan een betere plek dan de historische Hofwei, die ook nog eens voor evenementen wordt gebruikt.

Oppositiepartij Partij Westvoorne zag niets in het alternatief. ‘Daar wordt drugs gebruikt en verhandeld,’ wist raadslid Alice Vermeer. Zij vindt De Ruy een geschikte locatie. ‘Daar worden ze niet weggestopt.’ VVD en CDA willen echter niet opnieuw in discussie gaan. ‘Eindelijk gebeurt er iets. Er is al een generatie verloren gegaan. Uitstel kan weer jaren uitstel betekenen,’ aldus CDA-fractievoorzitter Ebco Vriend.

Wethouder Nico Groenwegen (CDA) gaf aan dat er lang over een locatie voor de jop in Oostvoorne is nagedacht. De jeugdraad, politie en het jongerenwerk zijn het volgens hem nu met de keuze voor de Hofwei eens. ‘Dit is de best mogelijke plaats.’

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de locatie Hofwei. Drie raadsleden stemden tegen. Pas met de vaststelling van het bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne in mei of juni 2013 is de locatie voor de jop definitief. Het ontwerp bestemmingsplan lag van 21 februari tot en met 3 april 2013 ter inzage.

De gemeenteraad stemde vorige week dinsdag ook in met de verplaatsing van de ontmoetingsplaats voor de jeugd in Rockanje van de Ommeloop naar de locatie achter Zeeman. Het dorp krijgt bovendien een vernieuwde skatebaan. De totale kosten voor de voorzieningen in Oostvoorne en Rockanje zijn 61.250 euro.