‘Uit De Westvoornse Politiek’

Overlast vitaliteitstuin

Bewoners van het onlangs geopende appartementencomplex ’t Leemerhof in Oostvoorne hebben last van spelende kinderen. De vitaliteitstuin grenst direct aan hun woning.

De stadsregio Rotterdam stelde een bedrag van ruim 3 ton voor de aanleg beschikbaar. Volwassenen en kinderen kunnen zich uitleven op outdoorfitness- en speeltoestellen. Zo moet het een plek voor jong en oud worden.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Oostvoorne) is van de problematiek op de hoogte. Hij overlegt met de omwonenden en zoekt naar een oplossing.

Actie wethouder

Het dagelijks bestuur moet begin volgend jaar met inwoners van Tinte om tafel. De Westvoornse politiek wil dat ze een plan uitwerken dat voor het dorpscentrum.

Tijdens de begrotingsraad eind oktober gaven de politieke partijen het dagelijks bestuur de opdracht al mee. Wethouder Nico Groenwegen (CDA) verwachtte dat een groep Tintenaren bij hem op de stoep zou staan. De gemeenteraad wil nu dat hij zelf in actie komt om Tinte leefbaar te houden.

De gemeente heeft al jaren plannen, maar geen geld meer voor grote investeringen. Inmiddels is de Odiaan sterk verouderd en sluit de school volgend jaar.

 

Geen jop

Oostvoorne krijgt voorlopig geen jongerenontmoetingsplaats (jop). Wethouder Nico Groenewegen (CDA) zoekt andere mogelijkheden om aan de wensen van de oudere jeugd tegemoet te komen.

Begin dit jaar was er nog sprake van dat de jop op de Hofwei zou komen. De gemeenteraad nam de voorziening voor de jeugd zelfs op in het ontwerpbestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne. Bewoners waren tegen, maar hun zienswijze belandde bijna twee weken te laat in het gemeentehuis. Desondanks haalde het dagelijks bestuur de jop uit het bestemmingsplan. Wethouder Groenewegen ging de afgelopen maanden op zoek naar een nieuwe locatie. Dat mislukte. Ook het ‘zwanenmeer’ achter de Brielseweg is nu van de baan. De wethouder noemt de jop ‘de rode lap op de stier’. ‘Een jop moet geen doel op zich worden. Het gaat ons om het faciliteren van de jongeren.’

Begin volgend jaar komen de voorzieningen voor de jeugd in Oostvoorne opnieuw ter sprake.

 

Subsidies Rockanje

De Stadsregio geeft subsidie aan Rockanje. Die gaat naar een duurzaam educatieparkje bij het Bijlaardhof en een aantrekkelijker Dorpsplein.

Het parkje bestaat uit elementen die bezoekers bewust moeten maken van duurzaamheid, innovatie en natuur. Omwonenden willen de rustige, parkachtige inrichting behouden. Ze denken bovendien dat de nieuwe inrichting de overlast van hangjeugd kan beëindigen. Het dagelijks bestuur heeft ook ideeën voor een energieneutraal Dorpsplein: ondergrondse waterberging voor speelse fonteintjes op het plein, nieuwe straatverlichting met LED-verlichting, terrasmogelijkheden, zonnepanelen en windenergie.

Gemeenten kunnen bij de Stadsregio projecten indienen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In Oostvoorne zijn de herinrichting van de Zeeweg, Koepel Zeeburg en de Vitaliteittuin bij de Leemgaarde gesubsidieerd. Vanuit Rockanje kwam kritiek op de tonnen die naar het buurdorp gingen.

Cijfers doorlichten

Partij Westvoorne wil niet ingaan op het aanbod van wethouder Erik Mulder (D66) om binnenkort te laten onderzoeken hoe de gemeente er voor staat. Pas na de verkiezingen moet dit onderzoek worden uitgevoerd.

Tijdens de Begrotingsraad liepen de gemoederen hoog op. De oppositiepartij beschuldigde het dagelijks bestuur van financieel wanbeleid en wil na de gemeenteraadsverkiezingen een nulmeting. Wethouder Erik Mulder (D66) vond op zijn beurt dat Partij Westvoorne een te simpele voorstelling van zaken gaf, die afbreuk deed aan de financiële daadkracht en feitelijke positie van de gemeente. Ambtenaren en externe deskundigen komen tot andere de oordelen. Daarna deed de wethouder plotseling een handreiking om de verhoudingen te verbeteren. Hij wil nog tijdens deze raadsperiode – door middel van de nulmeting – duidelijkheid scheppen over de positie van de gemeente. De verkiezingen in maart moeten over politieke keuzes gaan en niet over de strijd om de cijfers.

Voor Partij Westvoorne is de aangekondigde financiële stresstest voorlopig voldoende. D66-fractievoorzitter Wim Hartog vindt dit vreemd. Hij ziet een stresstest als iets anders dan een nulmeting.

De politiek bespreekt het onderwerp nog intern.