‘Uit De Westvoornse Politiek’

Veiligheidscontour

De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen de geplande ‘veiligheidslijn’ op het Oostvoornse Meer. Een zienswijze is naar de buurgemeente gestuurd.

De gemeente Rotterdam wil een veiligheidscontour op het Oostvoornse Meer. Een dergelijke belijning bepaalt voor een gebied tot waar de wettelijk toegestane risicocontouren van bedrijven mogen komen. Daarbinnen is woningbouw, of de bouw of vestiging van andere kwetsbare objecten, niet toegestaan. Een uitzondering zijn kwetsbare objecten die een binding met de bedrijven of het gebied hebben. De VVBV vindt dat de veiligheidscontour niet over de grens met Westvoorne mag komen te liggen.

Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met donderdag 29 augustus ter inzage. Ook het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten (TOPVoorne) en de gemeente Westvoorne maken bezwaar.

Extra parkeerplaatsen

Rockanje krijgt een grotere parkeerplaats. De bestaande parkeergelegenheid naast Zeeman wordt uitgebreid.

De zeventien extra parkeerplaatsen moeten de parkeerdruk op het Dorpsplein en aan de Dorpsweg verminderen. Het ontwerp van het terrein is in overleg met ondernemers en omwonenden tot stand gekomen. Eerder dit jaar lag er nog een plan voor 55 extra parkeerplaatsen op het terrein, die bijna 160.000 euro zouden gaan kosten. Dat leidde tot de nodige kritiek vanuit de politiek.

De aanleg is één van de onderdelen van de verbetering van het dorpscentrum. Onlangs zijn de naastgelegen jongerenontmoetingsplaats (jop) en het pannaveld al in gebruik genomen.

De gemeenteraad moet op dinsdag 24 september een bedrag van 75.000 euro voor de parkeerplaats  beschikbaar stellen. Het plan komt vanavond – woensdag 4 september – tijdens de commissie Grondgebied aan de orde.

 

Subsidies Rockanje

Het dagelijks bestuur vraagt bij de Stadsregio subsidie aan voor Rockanje. De gemeente Westvoorne heeft plannen voor een duurzaam educatieparkje bij het Bijlaardhof en een aantrekkelijker en energieneutraal Dorpsplein.

Het parkje bestaat uit elementen die bezoekers bewust moeten maken van duurzaamheid, innovatie en natuur. Omwonenden denken bovendien dat de nieuwe inrichting de overlast van hangjeugd kan beëindigen. Ze willen vooral de rustige parkachtige inrichting behouden. Het dagelijks bestuur heeft daarnaast ideeën voor een energieneutraal Dorpsplein: ondergrondse waterberging voor speelse fonteintjes op het plein, nieuwe straatverlichting met LED-verlichting, terrasmogelijkheden en zonnepanelen en windenergie.

Gemeenten kunnen bij de Stadsregio projecten indienen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. In Oostvoorne zijn de afgelopen twee jaar drie projecten gehonoreerd. De herinrichting van de Zeeweg, Koepel Zeeburg en de Vitaliteittuin bij de Leemgaarde zijn gesubsidieerd. Vanuit Rockanje kwam vervolgens kritiek op de tonnen die naar het buurdorp gingen.

Eind dit jaar wordt bekend of de badplaats de subsidie krijgt.

Discotheek N57

De Raad van State geeft groen licht voor de komst van een discotheek en wegrestaurant op de hoek N57/Zwartedijk in Hellevoetsluis. Het beroep van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is ongegrond verklaard.

De hoogste bestuursrechter van het land vindt het bestemmingsplan niet in strijd met het provinciaal beleid. Het plan is voldoende landschappelijk ingepast. De voorgestelde alternatieve locaties zijn geen reëel alternatief. Met de uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

Vorig jaar maakte de gemeente Westvoorne ook nog bezwaar bij de buurgemeente tegen het bestemmingsplan. Het dagelijks bestuur constateerde onder andere dat de discotheek, tegen de afspraak, ondergeschikt werd aan het restaurantgedeelte. Hellevoetsluis paste het plan vervolgens aan. Westvoorne ging daarna akkoord.

De verontruste burgers vonden echter dat Hellevoetsluis het plan onvoldoende had aangepast. Ze zijn nog steeds bang dat het wegrestaurant de discotheek, pal op de grens met Westvoorne, gaat domineren. Ook met de drukke locatie in het vlakke, open landschap zijn de verontruste burgers het niet eens. Ze willen een ‘goed en veilig bereikbare locatie voor jongeren’, die ook nog eens veel beter in de omgeving past. De vereniging kwam met een alternatief: aan de provinciale weg N497, net na de afslag op de N57.