‘Uit De Westvoornse Politiek’

Maximumprijs aanbesteding

Wethouder Erik Mulder (D66) moet een mogelijkheid vinden om het maximumbedrag bij aanbesteding te verbergen. Te vaak lagen in de afgelopen jaren die bedragen vooraf op straat.

Reden voor de discussie is de aanleg van het kunstgrasveld van de voetbalvereniging Rockanje. De gemeente trekt daar maximaal 5,5 ton voor uit. Terwijl de offertes nog moeten binnenkomen.

‘Dom,’ concludeerde Partij Westvoorne. Ook VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker noemde het ‘niet handig om de prijzen te publiceren’. De gemeenteraad nam vorige week een motie aan om dit in de toekomst te voorkomen. Raadsleden zijn bang dat de gemeente anders een te hoge prijs betaalt.

Wethouder Mulder onderzoekt of het – binnen de Gemeentewet – mogelijk is om zonder bedragen besluiten te nemen.

Overlast vitaliteittuin

De schommel in de vitaliteittuin bij het woon-zorgcomplex Leemgaarde in Oostvoorne is weg. Dit moet de overlast voor omwonenden drastisch doen verminderen.

Bewoners van het onlangs geopende appartementencomplex ’t Leemerhof klaagden over spelende kinderen. De vitaliteitstuin, waar volwassenen en kinderen kunnen zich uitleven op outdoorfitness- en speeltoestellen, grenst direct aan hun woning. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) zocht met omwonenden en de huurdersverenging naar een oplossing. Het voetpad tussen de woningen en de tuin wordt afgesloten. Ook is het tussen tien uur ’s avond en acht uur ’s ochtend niet langer toegestaan te spelen. ‘We gaan daar op handhaven,’ aldus Van Lith. Later vindt een evaluatie plaats of de maatregelen voldoende zijn.

De stadsregio Rotterdam stelde een bedrag van ruim 3 ton voor de aanleg van de vitaliteittuin beschikbaar. Het moet een plek voor jong en oud worden.

Sluiting VVV

Het VVV kantoor en het loket Burgerzaken in Oostvoorne sluiten op 1 maart 2014. Een meerderheid van de politieke partijen ziet het niet zitten om die nog tot 2015 open te houden.

De bibliotheek verhuist in 2015 waarschijnlijk naar een basisschool. Het voormalige gemeentehuis wordt te duur voor huisvesting van het VVV kantoor. Wethouder Erik Mulder (D66) benadrukte dat nieuwe vorm van digitale dienstverlening ook de wens is van de VVV. ‘Ergens een foldertje halen is steeds meer achterhaald.’

Partij Westvoorne vindt echter dat een VVV kantoor bij een recreatiegemeente als Westvoorne hoort. De drie digitale informatiepunten vindt de partij geen alternatief. Het dagelijks bestuur had wat betreft de oppositiepartij het komend jaar de mogelijkheden om VVV en Burgerzaken te behouden moeten onderzoeken. Alleen de PvdA steunde het voorstel.

Het VVV kantoor in Rockanje verhuist van de Berberislaan naar de PLUS supermarkt aan het Dorpsplein. Een meer centrale ligging dan de huidige locatie. De badplaats krijgt ook nog twee digitale informatiepunten.

Woningbouw Drenkeling

De gemeenteraad gaf vorige week het startsein voor de komst van honderd woningen in het gebied de Drenkeling in Rockanje. Alleen oppositiepartij PvdA stemde tegen omdat er geen starterswoningen en nauwelijks goedkope rijtjeswoningen komen.

Voor de Drenkeling staan de komende tien jaar 23 vrije kavels, 19 vrijstaande woningen, 17 patiowoningen, 38 twee-onder-een-kappers en drie rijtjeswoningen gepland. ‘Weer duurdere woningen. Rockanje zit hier niet op te wachten. Jongeren willen betaalbare woningen zodat ze in hun dorp kunnen blijven wonen,’ benadrukte PvdA-fractievoorzitter Corry Langendoen.

Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) wees op eerdere woningmarktenonderzoeken. Hieruit blijkt dat er voldoende woningen voor starters zijn. Ook zet de gemeente huurwoningen van het Woonbedrijf met een aanzienlijke korting in de verkoop. Van Lith geeft aan dat het plan Drenkeling bovendien erg flexibel is omdat het in fases wordt gerealiseerd. Hij zoekt nog naar een ontwikkelaar.

Partij Westvoorne kwam eerder met het idee om eerst het dorpscentrum aan te pakken. De grootste oppositiepartij stemde toch voor het plan. ‘Er moet iets in Rockanje gebeuren. Het heeft snel behoefte aan goede woningen.’

 

Hogere bijdragen

Wethouder Nico Groenewegen (CDA) vindt dat verenigingen in de toekomst zelf voor een deel aan investeringen in hun accommodaties moeten bijdragen. De voetbalvereniging Rockanje gaf dinsdag de aftrap van deze trend.

Westvoorne reserveert 5,5 ton voor de aanleg kunstgras met boarding, dugouts en zes doelen op het hoofdveld. De voetbalvereniging draagt maximaal 50.000 euro bij. Ook gaat de jaarlijkse huur met 2.500 euro omhoog. ‘Veel te weinig,’ stelt D66-raadslid Wim Hartog. Hij vindt dat niet iedere inwoner van Westvoorne hoeft mee te betalen. De vereniging had actief naar andere inkomstenbronnen voor het kunstgras moeten zoeken. Elders in het land zijn daar volgens hem genoeg voorbeelden van.

De andere politieke partijen vonden juist dat de voetbalvereniging al meer dan genoeg bijdraagt. ‘Dit is een behoorlijk bedrag. Ik ben blij dat Rockanje in de huidige tijd deze stap durft te nemen,’ aldus fractievoorzitter Bert Heijndijk (Gemeentebelangen Westvoorne).

Wethouder Groenewegen verwacht dat door aanbesteding het bedrag voor het kunstgrasveld uiteindelijk lager zal uitvallen. Hij benadrukt dat in het vervolg de gemeente niet alle kosten voor investeringen op zich neemt. Vereniging zullen zelf een bijdrage moeten leveren.

JvK

Hoogste bestuursrechter roept uitbreiding halt toe

De uitbreiding van de veehouderij aan de Quacksedijk in Rockanje gaat voorlopig niet door. Vorige week vernietigde de hoogste bestuursrechter van het land het bestemmingsplan.

Al jaren geleden kwam bij de gemeente het verzoek om uitbreiding van het bedrijf binnen. Eind vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord. De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) stapte naar de Raad van State om die alsnog een halt toe te roepen. Ze vinden dat er veel te veel dieren komen en de bebouwing te massaal en onvoldoende wordt gecamoufleerd. Ook maakt de vereniging zich zorgen om de financiële haalbaarheid, de gezondheidsrisico’s en de milieueffecten. De Raad van State gaf de VVBV op dat laatste punt gelijk. Uitbreiding van de veehouderij leidt tot een toename van stikstofuitstoot. Het is onduidelijk welke gevolgen dat heeft op het nabijgelegen Natura-2000 gebied Voornes Duin.

De gemeente bekijkt nu hoe de uitspraak moet worden geïnterpreteerd.