‘Uit De Westvoornse Politiek’

Mobiele bus

Wethouder Nico Groenewegen (CDA) overweegt een mobiele bus aan te schaffen. In het voertuig komen computers en andere voorzieningen waarmee Oostvoornse jongeren zich kunnen vermaken.

Vorig jaar strandde het plan om een jongerenontmoetingsplaats (jop) op de Hofwei in Oostvoorne te plaatsen en moest een andere locatie worden gezocht. De gemeente voerde daarna gesprekken met het jongerenwerk, de politie en bewoners van het Elisabethhof en de Brielseweg. Conclusie: Oostvoorne zit niet te wachten op een jop. Gevreesd wordt voor (nog meer) overlast.

Groenewegen wil jongeren boven de twaalf jaar, die geen gebruik maken van ‘de Chill’ in De Man, toch tegemoet komen. De bus kan bovendien ook in Rockanje en Tinte stoppen.

Morgen – donderdag 9 januari – discussieert de Westvoornse politiek over de Oostvoornse jeugd.

Humaan handhavingsbeleid

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil dat toezichters burgers vriendelijker tegemoet treden als ze komen controleren of ze zich aan de regels houden. De gemeente gaat over tot een ‘humaner handhavingsbeleid’ op het gebied van Bouwen en Ruimtelijke Ordening.

Aan het aangepaste beleidsdocument is het hoofdstuk ‘Communicatie’ toegevoegd. De gemeente gaat, nadat de overtreding is geconstateerd, eerst in gesprek met de burger om tot een oplossing te komen. Zo hoopt het dagelijks bestuur het aantal bezwaar- en beroepsprocedure terug te dringen.

Aanleiding voor de herziening van het handhavingsbeleid waren de dreigende brieven die ‘illegale’ bewoners van caravans en recreatiewoningen vorig jaar ontvingen. Na jarenlang gedoogd te zijn kregen zij plotseling te horen dat ze op straffe van een dwangsom weg moesten. Wethouder Hans van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne) vond op aandringen van de gemeenteraad binnen een maand voor iedere situatie een oplossing. Ook kreeg hij de opdracht om in het vervolg vriendelijker met burgers om te gaan.

Vanavond- woensdag 8 januari – bespreekt de Westvoornse politiek het nieuwe beleid.

 

Keuzes woningbouwplannen

Westvoorne moet nadenken over waar de komende jaren wel en geen nieuwe woningen moeten komen. De Provincie eist van de eilandgemeenten dat ze alleen nog maar naar behoefte bouwen.

Het eiland krimpt en vergrijst. Desondanks heeft Voorne-Putten nog steeds veel woningbouwplannen. Uit recent onderzoek blijkt dat er 3.700 nieuwe woningen gepland zijn, maar dat er slechts vraag is naar 1.800.

Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil de plannen in de gemeente kritisch tegen het licht houden. Die zullen in fases moet worden uitgevoerd of zelfs helemaal geschrapt. De Provincie gaat alleen akkoord met bouwplannen waar de gemeenten op Voorne-Putten het met elkaar over eens zijn. Als het plan niet aan de regionale behoefte voldoet moet het worden gestopt of gewijzigd, zodat het alsnog aansluit bij de vraag naar woningen in de omgeving. De gemeenten stellen daarom een regionale woonvisie op.

Het dagelijks bestuur wil niet gaan tornen aan plannen die al in een vergevorderd stadium zijn. Voor Rockanje en Tinte moeten echter keuzes worden gemaakt welke nieuwe projecten op korte termijn doorgang vinden. Het gemeentebestuur bekijkt dan ook eerst het eigen bouwprogramma voordat het met de omliggende gemeenten om de tafel gaat.

Vanavond- woensdag 8 januari – bespreekt de Westvoornse politiek de problematiek.

Samenvoeging Voorne

Westvoorne is op weg naar een herindeling op Voorne. De gemeente is nu al geen sterke speler op het eiland en naar de buitenwereld en wordt in een veranderende omgeving alsmaar zwakker.

Het lukt de vijf gemeenten slechts gedeeltelijk om hun ambities te verwezenlijken. Onderzoeksbureau BMC noemt een samenvoeging van de Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in het regionale bestuurskrachtonderzoek één van de twee manieren om de belangen van hun burgers ook in de toekomst te kunnen behartigen. Na de herindeling van Spijkenisse en Bernisse zijn de laatste twee de kleinste gemeenten op het eiland. Daar komt nog eens bij dat de door de verstoorde verhoudingen in het gemeentebestuur de toekomstbestendigheid van Westvoorne in het geding is. Ook die van buurgemeente Brielle is twijfelachtig. Een tweede mogelijkheid voor de gemeenten om toekomstbestendig te zijn is het instellen van een gezamenlijk bestuur dat besluiten kan nemen op essentiële dossiers, zoals economie, infrastructuur en het sociaal domein. Eén portefeuillehouder kan optreden namens alle gemeenten. Zo wordt Voorne een sterkere partij voor hogere overheden en andere partners.

Alle gemeenten bespreken eerst afzonderlijk het rapport. De regionale bestuurskrachtmeting staat dinsdag 14 januari op de agenda van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen. In februari komen vertegenwoordigers van de vijf gemeenten op Voorne-Putten bij elkaar.