‘Uit De Westvoornse Politiek’

Bezwaarschriften

De bezwaarschriftencommissie heeft in 2010 43 bezwaarschriften afgehandeld. Het aantal bouwzaken (10) en aantal handhavingkwesties (3) was in verhouding tot voorgaande jaren laag. De commissie zelf heeft hier geen directe verklaring voor. Daarentegen waren er 14 bezwaren op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een relatief hoog aantal.

Wellicht is deze stijging een gevolg van het strenger toezicht door de gemeente. De gemeente kijkt eerst naar welke maatregelen burgers kunnen treffen voordat ze een beroep doen op een voorziening.

Wens

Raadslid Arjen Litooij (CDA) heeft vorige week dinsdag afscheid van de gemeenteraad genomen. Hij wordt op 1 augustus algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. ‘Na negen jaar heb ik nog één wens. Ik hoop dat er deze periode een begin wordt gemaakt met de aanleg van een fietspad door de duinen tussen Oostvoorne en Rockanje. Het zou een kroon op negen jaar raadswerk zijn, ’ zei hij tijdens zijn afscheid. Litooij kreeg als dank een kunstwerk van de Oostvoornse kunstenares Else Mulder. Ebco Vriend uit Rockanje is direct daarna als raadslid geïnstalleerd. Hij is tevens de nieuwe fractievoorzitter van de christendemocraten in Westvoorne.

De Rots

De kosten voor locatie ‘De Rots’ aan de Dorpsweg in Rockanje kunnen flink naar beneden. Dit vinden althans de oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA.

Het college van B en W verwacht een verlies van maximaal één miljoen euro. De gemeente heeft begin 2010 de locatie De Rots gekocht. Een projectontwikkelaar was voorheen eigenaar, maar zijn bouwplan riep vanwege de omvang, hoogte en verdere impact op de omgeving grote weerstand op. De gemeente streeft nu naar een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Een werkgroep gaat de komende een voorstel voor een nieuw bouwplan maken. Naast omwonenden nemen vertegenwoordigers van Houd Rockanje Laag, de Huurdersvereniging, Vereniging Onderdak Westvoorne en ondernemers van de Dorpsstraat hieraan deel.

Partij Westvoorne verwacht niet dat het verlies tot één miljoen beperkt kan blijven. Raadslid Rien Huisman: ‘in het ergste geval kan in het met gras worden ingezaaid en worden gewacht tot betere tijden’. Naast het grote verlies had Partij Westvoorne, met steun van de PvdA,  kritiek op de inhuur van de externe gespreksleider. Een professioneel bureau begeleidt voor 20.000 euro de werkgroep en doet verslag van de bijeenkomsten. ‘Ik denk dat we het intern beter kunnen,’ stelde Huisman (PW) over de afdeling Communicatie van de gemeente.

Ook Houd Rockanje Laag moedigde een besparing aan. Nathaly Boelhouwer stelde voor om de sociale huurwoningen aan de Willem de Waalstraat buiten beschouwing te laten. Dit geldt ook voor de twee-onder-een-kapwoningen aan de Floris van Eijckstraat. Die woningen zouden meer geld opleveren indien ze buiten het project verkocht zouden worden.

Volgens wethouder Ies Klok (D66) is het nu juist aan de werkgroep om verschillende varianten uit te werken. Na het zomerreces komt de groep bijeen. Naar verwachten presenteert de gemeente in december de plannen voor locatie De Rots aan de inwoners van Rockanje.

Bedrijfsverplaatsing

Agrariër Leen Noordermeer mag een boerderij aan de Lodderlandsedijk in Rockanje bouwen. Vorige week heeft burgemeester De Jong de exploitatieovereenkomst ondertekend. Een paar dagen eerder had een meerderheid van de gemeenteraad zich al positief uitgelaten. Noodermeer heeft nu een bedrijf aan de Verlengde Lodderlandsedijk.

De huidige locatie krijgt een woonbestemming. Aan de Lodderlandsedijk komt een bouwvlak van één hectare voor onder andere de  bedrijfsbebouwing en  de bedrijfswoning. Verder moet de agrariër een bedrag van iets meer dan 50.000 aan de gemeente betalen voor de onkosten voor het wijzigingen van het bestemmingsplan.

De verplaatsing vindt plaats in het kader van het project ‘de Strypse Wetering’. Het agrarisch bedrijf zou in zijn huidige vorm niet meer levensvatbaar zijn. De nieuwe locatie biedt voor Noordermeer nieuwe mogelijkheden.

Enkele omwonenden en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben bezwaar tegen de komst van een boerderij in het natuurgebied. Wat betreft de coalitiepartijen had de exploitatieovereenkomst echter nog eerder getekend mogen worden. De politieke besluitvorming over de bedrijfsverplaatsing loopt al enkele jaren.

Raadsvergadering strandhuisjes

De strandjeshuisjes bepaalden ook de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Dit keer lag de handelswijze van Partij Westvoorne zwaar onder vuur. Een paar dagen eerder deed fractievoorzitter Emma van Blom in de media uitspraken over de mogelijke belangenverstrengeling van D66 wethouder Ies Klok. Terwijl het gemeentelijk onderzoek nog in gang was.

Het college van B en W deelde vervolgens mee dat er in het geheel geen sprake is van een vergoeding voor de partner van de wethouder. Jacqueline van Hoey Smith zou mogelijk geld ontvangen als er strandhuisjes in Rockanje komen. Haar grootvader heeft 55 jaar geleden een deel van de duinen en het badstrand aan de gemeente verkocht. Bij de verkoop zijn bepalingen opgenomen, maar zijn alle financiële vergoedingen voldaan.

‘Er zijn voor raadsleden veel plekken om vermoedens te melden, maar de media horen daar niet bij,’ stelde burgemeester De Jong. De grootste oppositiepartij heeft naar zijn mening schade aan de politiek toegebracht. ‘Als het vertrouwen er tussen politici onderling niet is, wie kan er dan verder vertrouwen hebben in de politiek.’

Fractievoorzitter Ruud Dukker (VVD) beaamde de woorden van de burgemeester namens de vier coalitiepartijen. Hij sprak van een doodzonde. ‘De geloofwaardigheid van Partij Westvoorne is hiermee tot een dieptepunt gedaald.’ Bewust zijn er beschuldigende insinuaties geuit. ‘De burgers zijn misbruikt voor eigen gewin van de partij. Wij zien niet dat met deze handelswijze het algemeen belang op enige wijze is gediend.’ Arjen Littooij (CDA) eiste tijdens zijn laatste minuten als raadslid excuses van Partij Westvoorne. Die kwamen niet.

Fractievoorzitter Van Blom stelde eerder dat Klok zijn medecollegeleden in ieder geval over de servituten van zijn partner had moeten inlichten. Ongeacht of er sprake was van een financiële vergoeding of de aanvaarding daarvan. Ondanks herhaald verzoek kreeg zij de burgemeester na de informatieavond over de strandhuisjes in de Welkomkerk in Rockanje niet te spreken. ‘Wij raadsleden hebben dan de plicht dit aan de orde te stellen.’ Burgemeester De Jong zou naar eigen zeggen alle raadsleden nog over de status van de servituten voor de raadsvergadering informeren. Hij veroordeelt het dat Partij Westvoorne dit niet heeft afgewacht. Over de integriteit van wethouder Klok heeft hij geen twijfel.

Een extern onderzoeksbureau gaat de servitutenkwestie uitzoeken.

JvK