‘Uit De Westvoornse Politiek’

Beoordeling burgemeester

Burgemeester Peter de Jong moet zich volgend jaar opnieuw verantwoorden. Zijn ambtstermijn loopt op 1 augustus 2012 af.

Een commissie, bestaande uit de raadsleden Emma van Blom (Partij Westvoorne), Janneke Krajenbrink (VVD), Corry Langendoen (PvdA), Wim Sjoukes (GBW), Piet Beukelman (CDA)  en Wim Hartog (D66), beoordeelt het functioneren van De Jong. Zij brengen voor 1 april verslag uit aan de Commissaris van de Koningin. De beoordeling vindt in beslotenheid plaats.

 

Grasspriet naast paviljoen

Het nieuwe ‘Paviljoen Aan Zee Oostvoorne’ krijgt volgend voorjaar waarschijnlijk een vijf meter hoge grasspriet naast zich. Dit stalen kunstwerk is het kenmerk van een Toeristisch Overstappunt (TOP).

Een TOP is een ‘knooppunt’ waar diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets- en wandelroutes samenkomen. Op deze speciaal ingerichte locatie staan informatiepanelen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Alle gemeenten op Voorne-Putten krijgen in 2012 één TOP. De overstappunten worden gefinancierd door Europese en Provinciale subsidies.

 

Rotonde in voortuin

Rockanjenaar J. Verhulp wil geen rotonde in zijn voortuin aan de Lodderlandsedijk. Met een procedure bij de Raad van State hoopt hij dit voorkomen.

De gemeente wil met een rotonde bij de kruising met de Lodderlandsedijk de Westvoorneweg veiliger maken. In het aangepaste bestemmingsplan Landelijk Gebied krijgt de voortuin van Verhulp daarom een verkeersbestemming. Mocht hij zijn grond niet willen verkopen dan volgt bovendien een onteigeningsprocedure. Ook het niet persoonlijk geïnformeerd zijn en de verkeerde adressering van brieven stuitten Verhulp zwaar tegen de borst.

De Raad van State behandelt het bezwaar op maandag 2 januari. Voor die tijd legt het gemeentebestuur de plaats van de rotonde nog niet definitief vast in het bestemmingsplan.

 

Metropoolregio

Voorne-Putten moet een actieve houding aannemen ten opzichte van de Metropoolregio. Nu zijn de belangen van deze regio daarin ondervertegenwoordigd. De dagelijkse besturen Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden willen op zeven punten intensief samenwerken. Het afgelopen jaar hebben ze hun ideeën uitgewerkt. Op 1 januari 2013 moet de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al van start gaan. De colleges van B en W van Voorne-Putten geven voor het eind van het jaar een gezamenlijke reactie op de ontwikkelingen. Ze vragen onder andere aandacht voor de bereikbaarheid en recreatie.

VVD-fractievoorzitter Ruud Dukker: ‘ik vind de belangrijkheid van Voorne-Putten hier niet voldoende in terug. De economische motor van de Metropoolregio is grotendeels op ons grondgebied.’ Raadslid Leo Gelderland (Partij Westvoorne) vond dat de gemeentebesturen ‘een te passieve houding aanneemt’. Voorne-Putten moet veel meer aangeven wat dit gebied voor de Metropoolregio kan betekenen. Raadsleden moeten actief deelnemen aan bijeenkomsten.

Fractievoorzitter Wim Hartog (D66) wil echter niet te overhaast te werk gaan met het uitwerken van de zeven peilers. Hij stelde voor om eerst te bekijken of de Metropoolregio überhaupt wel een ‘het goede concept is’.  Rotterdam en Den Haag lijken vooral snel op een andere manier verder te willen gaan met de ‘stadsregio’, die in 2013 verdwijnt.

 

‘Slechts’ 26 koopzondagen

In 2012 mogen de winkels in Westvoorne toch niet zeven dagen per week open zijn. Het CDA steunde vorige week dinsdag niet langer het collegevoorstel.

De christendemocraten gingen eerder tegen de landelijke koers van de partij in. Fractievoorzitter Ebco Vriend vindt de noodzaak voor een onbeperkte koopzondag echter nog onvoldoende onderbouwd. Hij is bang dat de stichting ‘Tegen Verruiming Zondagopenstelling’ een procedure tegen de gemeente start als de gemeenteraad nu hiermee instemt.

Wethouder Ies Klok (D66) wil de concurrentiepositie ten opzichte van de buurgemeenten versterken. In Hellevoetsluis mogen de winkels al iedere zondag open zijn. De gemeenteraad van Brielle nam gisteren een definitief besluit. Klok benadrukte in de afgelopen gemeenteraadsvergaring dat het intrekken van de steun een nieuw probleem met zich meebrengt. Tot nu toe mogen winkeliers van 1 april tot en eind oktober iedere dag draaien. Door een nieuwe wet kan dat, als een gemeente voor het eind van het jaar geen nieuw besluit over de winkeltijden neemt, vanaf 2012 jaar slechts twaalf keer per jaar. Coalitiepartij VVD kwam met het idee om de huidige 26 koopzondagen veilig te stellen. Dit plan steun het CDA wel.

De oppositie was al tegen de verruiming van de openingstijden. Partij Westvoorne en de PvdA bekritiseerden de magere onderbouwing van het collegevoorstel. Uit een eigen enquête van de grootste oppositiepartij bleek dat ook weinig winkeliers iets in de onbeperkte koopzondag zien. Van de in totaal 57 winkeliers staan er 44 (77%) negatief tegenover de zondagsopenstelling en 8 (14%) staan daar positief tegenover, 5 (9%) maakt het niet uit. Slechts 1(2%) winkelier zal zijn winkel iedere zondag openen, 42 (74%) nooit en 14 (24%) soms. 

De wethouder was niet van de cijfers onder de indruk. ‘Ik ken de enquêtes van Partij Westvoorne.’ Raadslid Janneke Krajenbrink (VVD) noemde het onderzoek ‘eenzijdig’. Zij de vragen ‘sturend’ en bovendien zijn de kopers niet ondervraagd. Dat laatste onderstreepte haar fractievoorzitter Ruud Dukker. ‘Als ik op zondag weleens naar de Jumbo in Brielle ga dan ben ik verbaasd hoeveel Westvoornaars ik daar tegenkom. Ik zou ze graag hier willen laten winkelen.’

Het ‘zeven dagen per week shoppen’ is niet definitief van de baan. Volgend jaar komt er een onderzoek naar de noodzaak daarvan. Mogelijk gaat Westvoorne in 2013 alsnog tot de onbeperkte koopzondag over.