‘Uit De Westvoornse Politiek’

Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied zal tijdens de eerst volgende raadsvergadering aan de orde komen. Tijdens de commissievergadering VROM van vorige week woensdag is hier door de coalitiepartijen D66, PvdA en Gemeentebelangen Westvoorne mee ingestemd.

 

Ruy

In juli zal de verkoop starten voor woningen van de eerste fase van het project Centrumontwikkeling Oostvoorne. In die fase worden 61 vrijesectorwoningen, 22 starterswoningen, een parkeergarage en ‘de Man’ gebouwd.  Er is door de architecten in het ontwerp rekening gehouden met kleinschaligheid en hoogwaardige materiaalkeuze.

 

De Man

Afgelopen maandag is een aanvang gemaakt met het slopen van ‘de Man’. Dhr. Klink van WaVo Ontwikkeling meldde dezelfde avond in de commissie VROM dat enkele authentieke onderdelen daarvan zullen worden opgeslagen en worden verwerkt in het nieuwe gebouw.

De nieuwe ‘de Man’ zal komen te bestaan uit vier verdiepingen. In de kelder wordt het jeugd/jongerenwerk gevestigd. Op de begane grond zijn o.a. de grote zaal met mobiel podium, foyer, keuken, garderobe en toiletten. Drie vergader/cursus ruimten, die aaneengeschakeld kunnen worden, bevinden zich op de eerste etage. De vierde verdieping zal hoofdzakelijk worden ingericht als regieruimte.

Aan de buitenkant krijgt ‘de Man’ nagenoeg hetzelfde aanzicht als voorheen. Dit betreft niet alleen de historische voorgevel, maar ook zullen aan de achterzijde dezelfde raampartijen als aan de voorzijde worden gereconstrueerd en komt er een terras. Om het gebouw en het Elisabethhof beter tot hun recht te laten komen is er een woninglaag aan het plein verwijderd.

Naar verwachting zal in september of oktober ‘de Man’ worden herbouwd.

 

Swinshoek

‘Het dossier ‘Swinshoek’ stinkt zó, dat de honden er geen brood van lusten’, meende fractieassistente Van Dijk van het CDA afgelopen donderdag tijdens de bespreking van de bouw van de nieuwe ‘Swinhoek’. De ‘soap’ rondom de komst  van het woon-zorgcomplex heeft de afgelopen weken een nieuwe fase beleeft. Ditmaal waren het voornamelijk het verkrijgen van de miljoenen tellende Rijkssubsidie en de daaraan gekoppelde bouwdatum 1 januari 2007 die door de commissieleden WOW werden bekritiseerd. 

Uitgangspunt voor de nieuw ontstane commotie is het onverwacht mislopen van zo’n 3 miljoen euro. Enkele jaren geleden was er namelijk nog sprake van een totale Rijkssubsidie van 8,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe ‘Swinshoek’. In oktober 2005 heeft de Catharina Stichting echter besloten om van het eerdere bouwtraject af te wijken en 40 verzorgingshuisplaatsen te vervangen door huurwoningen. Dit had tot gevolg dat er slechts 5,7 miljoen euro kan worden ontvangen, maar dat er daarentegen inkomsten vanuit de huur kunnen worden verkregen. Door miscommunicatie met de Catharina Stichting was de gemeente niet van deze financiële gevolgen op de hoogte. De alom genoemde streefdatum van 1 januari 2007, die een overweging geweest in de keuze voor ‘landje Briggeman’, is hiermee aan het wankelen gebracht. Daarnaast ontvangt de gemeente eveneens een minder grote subsidie van de Stadsregio. De gemeente is uitgegaan van een subsidie voor 132 huurwoningen à 3000 euro, maar die zal enkel voor 52 daadwerkelijk worden verstrekt. Het ontbrekende bedrag van 240.000 euro moet uit de post onvoorzien komen. Wethouder Van Lith gaf naar aanleiding van kritiek vanuit de commissie op deze gang van zaken aan dat er achteraf gezien inderdaad betere communicatie had moeten plaatsvinden met de Catharina Stichting en dat in de toekomst dit soort moeilijke dossiers beter gecontroleerd moeten worden.

Namens de VVD ging raadslid Krajenbrink uitgebreid in op de naar haar mening heel ingewikkelde en ondoorzichtige bestuurskwestie die de nieuwe ‘Swinshoek’ is geworden. Zij benadrukte dat het nooit de keuze van de burgers is geweest om het woon-zorgcomplex op ‘landje Briggeman te situeren’ en evenmin die van mevr. Van der Meer Mohr. In afwezigheid van de voormalige VVD-wethouder VROM  heeft de projectgroep ‘Swinshoek’ besloten wat de definitieve locatie moest gaan worden. ‘Zij is toen voor een voldongen feit gesteld door wethouder Van Lith en een paar ambtenaren. Alles was al geregeld. In het college is dit toen nog hoog opgelopen, maar er was geen weg meer terug’, aldus raadslid Krajenbrink.

Bovenal benadrukte enkele commissieleden dat duidelijkheid naar de burgers toe een vereiste is. Fractieassistente Van Dijk: ‘als ik bij de super sta moet ik kunnen uitleggen waarom de nieuwe ‘Swinshoek’ er nog steeds niet staat’ . Wethouder Van Lith heeft daaropvolgend beloofd de zaak nog een keer op twee A4-tjes uit te leggen. Bovendien doen in Rockanje wilde geruchten de ronde dat de grond waarop de oude ‘Swinshoek’ staat in handen van project ontwikkelaars zou zijn. De wethouder verzekerde dat de verhalen over projectontwikkelaars niet kloppen, maar dat de Catharina Stichting eigenaar van de grond is en de gemeente de eerste rechten er op heeft.

‘Het is net een soap’, vatte commissielid Heijndijk van Gemeentebelangen Westvoorne het dossier Swinshoek samen.