‘Uit De Westvoornse Politiek’

Asbest

Uit onderzoek is gebleken dat er geen asbest in de bibliotheek van Rockanje aanwezig is. Fractieassistente mevr. Jonkers (PvdA) had dit gerucht namelijk eerder vanuit het roddelcircuit vernomen. Wethouder Van Lith kon in de commissievergadering WOW van afgelopen donderdag tevens melden dat de opknapbeurt van het gebouw aan de Dwarsweg, waarvan met name de muren momenteel in een slechte staat verkeren, rond oktober/november 2007 zal plaatsvinden.

 

Plantsoen

Raadslid Van Leeuwen (VVD) zou graag zien dat de plantsoenen rondom de basisscholen in  Westvoorne, zoals voorheen het geval was, door de gemeente worden bijgehouden. ‘Het bepaalt het aanzien van de school en van ons’, benadrukte hij. Volgens hem is er nu een probleem ontstaan, maar wethouder Van Lith meent dat de kwaliteit van de plantsoenen niet drastisch zal gaan verminderen. Bovendien kan er worden gekozen voor het leggen van tegels.  

Ondanks kritiek op onvoorziene kosten werd de renovatie van de basisscholen door enkele commissieleden WOW geprezen. ‘Het plafond leek wel een antieke landkaart en de schimmel klom op tegen de muren’, illustreerde dhr. Van Leeuwen een eerder bezoek.

 

Swinshoek

Het voorstel van de VVD om een onderzoek in te stellen naar een alternatieve locatie voor de komst van de ‘nieuwe Swinshoek’, op de huidige locatie of ‘de Drenkeling’, heeft geen doorgang gevonden binnen de Westvoornse gemeenteraad.

Van de insprekers maakte met name mevr. Konijnendijk-Jansen uit Rockanje, die al sinds langere tijd strijd tegen de komst van het woon-zorgcomplex op ‘landje Briggeman’ en daarvoor zelfs bij de Raad van State heeft ingesproken, behoorlijk wat commotie los omtrent dit voor velen gevoelige onderwerp. Zij prees de recente houding van de liberale partij, maar uitte flinke kritiek op de handelswijzen van Gemeentebelangen, de drie huidige wethouders, Humanitas en de Catharina Stichting.

Alleen medeoppositiepartij CDA stemde uiteindelijk tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag voor het voorstel. De VVD meent dat door het ontbreken van correcte informatie de gemeenteraad op diverse momenten niet aan zijn verantwoordingplicht heeft kunnen voldoen, maar ook dat het huidige plan nooit zal leiden tot een centrum waar waardering bij de bevolking voor zal ontstaan of waar de inwoners van Rockanje trots op zullen zijn.