‘Uit De Westvoornse Politiek’

Jaren ‘30

Om aansluiting te vinden met de omliggende bebouwing is de nieuwe brandweergarage voor de Voorweg in Oostvoorne ontworpen in jaren’30 stijl. In het plan zijn momenteel twee aparte gebouwen ingetekend. Eén voor o.a. het wagenpark en het ander o.a. voor kantoorruimtes en kantine. Het dak zal bovendien deels bedekt worden met dakpannen.

Op 18 september jl. is er een informatieavond voor omwonenden geweest. De reacties op de komst van een brandweergarage waren redelijk. Naast enkele persoonlijke bezwaren maakte men zich vooral druk om de verkeersoverlast op de nu toch al drukke Voorweg. Er zal hierop volgend door de gemeente nog onderzoek worden gedaan naar de verkeersintensiteit in het omliggende gebied. Momenteel loopt de sloopvergunning voor de bestaande gebouwen op het perceel.

 

Swinsedreef

De gemeenteraad wil dat er in de toekomst starts- of seniorenwoningen op de huidige locatie van de ‘Swinshoek’ komen. Daar is volgens hen naast een goed verzorgingshuis voor ouderen dringend behoefte aan, want de nieuwbouw op ‘landje Briggeman’ zal de wachtlijsten niet oplossen. Momenteel is de grond in het bezit van de Catharina Stichting. Behoud van een (zorg)voorziening op de Swinsedreef is eveneens in het belang voor de bewoners van de Vestalaan en het Vestahof.

Aan het college van B en W is vorige week dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering door alle politieke partijen gevraagd zich voor de mogelijkheid voor de komst van starts- of seniorenwoningen in te gaan zetten. Voornamelijk dient voorkomen te worden dat de huidige locatie van de ‘Swinshoek’ in bezit komt van projectontwikkelaars, die met de grond kunnen gaan speculeren.

 

ATB-route

De aanleg van een parcours voor mountainbikes langs het Oostvoornse Meer is afgelopen maandag door de commissie ABZ/M voor het merendeel positief beoordeeld. Met name de PvdA stelde zich echter toch nog kritisch op. ‘De aanleg van een ATB-route verhoogt weliswaar het recreatieve medegebruik van de natuur voor bikers , maar verlaagt onacceptabel het genot van natuur-en landschapswaarde voor de lopers, fietsers en strandliefhebbers’, aldus dhr. Van Iersel. Zijn voorstel om enkele delen van het traject te verleggen kon echter niet worden goedgekeurd door wethouder Klok. Rekening dient namelijk gehouden te worden met natuurwaarden en privé gronden. ‘Deze route is met alle partijen overeengekomen’, benadrukte hij. Ook door de VVD werd de route enigszins bekritiseerd. Volgens hen moet het gevaar van het deel daarvan door het Geuzenbos, waar de runderen lopen, niet zonder gevaar worden gezien.

De gemeente Westvoorne zal ongeveer 30.000 euro schenken voor de aanleg van het parcours voor mountainbikes. In totaal kost dit zo’n 110.000 euro. Om de kosten voor onderhoud in de toekomst te kunnen dekken zullen o.a. toegangskaarten voor de ATB-route worden verkocht. Met name de politieke partijen  D66 en CDA waren enthousiast. ‘De kosten vallen wat tegen, maar we moeten flexibel zijn. Hier hebben we zo lang plezier van’, aldus raadslid Hartog van D66. Raadslid Littooij pleitte voor het creëren van een fietsgemeente en meende: ‘dit voorstel draagt bij aan de recreatiegemeente Westvoorne’. Volgens initiatiefnemer dhr. Wagner is het ATB-parcours geschikt voor mensen die komen uit een breed deel van de samenleving en het leuk vinden om te moutainbiken. In 2006 heeft hij hiervoor bij gemeente een burgerinitiatief ingediend.